Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 15:46

Nội dung công tác xây dựng Đảng theo  Hồ Chí Minh gồm:

1. Xây dựng Đảng về tư tưởng: Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời, Đảng phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo.

Xem tiếp...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 15:30

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cần căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước để xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau. Có nước đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội (Cộng sản)… Có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản)…” 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng,  Chiến sỹ thi đua lần thứ 4 tại Hà Nội tháng 1/1967 - Ảnh: TƯ LIỆU

Xem tiếp...
 
Bài học về lòng tin dân, kính trọng dân
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 14:28

Năm 1969, khi đi xa, Bác để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Nghe Di chúc, ai cũng khóc, cũng thương tiếc và mong muốn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi những điều Bác căn dặn (mà trước mắt lúc ấy là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…).

Sức mạnh niềm tin vào Di chúc Bác Hồ đã thúc dục hàng vạn đảng viên, chiến sĩ, đồng bào sẵn sàng hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc - Ảnh: Tư liệu

Xem tiếp...
 
Xây dựng Đảng về đạo đức Một nội dung mới, quan trọng và cấp thiết
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:17

Trong quá trình vận động và lãnh đạo cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm vấn đề xây dựng tư cách, đạo đức của người cách mạng, của cán bộ, đảng viên. Nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng bao gồm cả xây dựng đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh: TTXVN

Xem tiếp...
 
KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2017): Độc lập dân tộc và bài học “Lấy dân làm gốc”
Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 15:36

Cách mạng tháng Tám thành công, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2/9/1945, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đảng ta đã tổng kết, rút ra nhiều bài học quý giá, trong đó nổi lên bài học “Lấy dân làm gốc”.

Ngày ấy, thông qua Mặt trận Việt Minh, mặt trận cứu nước, Đảng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục và tập hợp được hơn 20 triệu đồng bào cả nước đồng tâm nhất trí, nhất tề đứng lên giành Độc lập, chặt đứt xiềng xích nô lệ khi thời cơ đến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình năm 1962

Xem tiếp...
 
KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2017): Suy ngẫm về một câu hỏi của Bác trong buổi Tuyên ngôn độc lập
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 14:22

Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời và đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới. Trong quá trình đọc Tuyên ngôn, Bác đã hỏi hàng vạn đồng bào đang dự lễ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Câu hỏi rất đỗi mộc mạc, giản dị ấy vừa thể hiện sự gần gũi của vị Chủ tịch nước đối với nhân dân, vừa thể hiện tính nhân văn cao cả của Người.

Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong lễ kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 26
Designed by TLO