Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hành dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 31 Tháng 12 2017 16:00

Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung:

Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Ngay từ năm 1941, trong Chương trình của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), Hồ Chí Minh đã “thiết kế” một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta sau khi cuộc cách mạng do nhân dân thực hiện thắng lợi. Đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà; gắn độc lập, tự do của Tổ quốc với quyền lợi của từng người dân. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng và ban hành bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1946), đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước  - Ảnh: tư liệu

Xem tiếp...
 
Thực hành dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 10:44

Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung:

Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Ngay từ năm 1941, trong Chương trình của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), Hồ Chí Minh đã “thiết kế” một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta sau khi cuộc cách mạng do nhân dân thực hiện thắng lợi. Đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà; gắn độc lập, tự do của Tổ quốc với quyền lợi của từng người dân. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng và ban hành bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1946), đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước) - Ảnh: tư liệu

Xem tiếp...
 
Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:09

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là con đường đi đến xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Tăng gia là tay phải của hạnh phúc, tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc” (1), “Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống” (2). Theo  quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản xuất và tiết kiệm gắn với nhau như một phương châm. Phải luôn thực hành trong một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu lại phải chịu nhiều bom đạn chiến tranh, chịu nhiều thiên tai bất thường.

Bác đến thăm Nhà máy sứ Hải Dương, để lại bức vẽ trên chiếc độc bình - Ảnh: TL

Xem tiếp...
 
Bác Hồ và bài học tổng kết thực tiễn
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:53

“Thất bại là mẹ thành công”nếu sau mỗi thất bại lại biết tổng kết đến nơi đến chốn, tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại,rút ra những bài học, kinh nghiệm bổ ích, quý giá để không đi vào vết xe đổ và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể (nhất là cá nhân) để có khen thưởng và kỷ luật tương xứng với công và tội. Ngược lại, không có tổng kết thực tiễn thì thất bại vẫn nối tiếp thất bại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ  lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô (25/9/1966)

Xem tiếp...
 
Xây dựng chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan
Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 08:34

Xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương trước hết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Bác nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam

Xem tiếp...
 
Quan niệm về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 14:20

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa được hiểu theo cả ba nghĩa rộng, hẹprất hẹp.

Theo nghĩa rộng, văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra với phương thức sử dụng chúng, nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời đó cũng là mục đích của cuộc sống loài người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sỹ biểu diễn văn nghệ truyền thống dân tộc - Ảnh: TƯ LIỆU

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 26
Designed by TLO