Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Vai trò của người đứng đầu
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 09:36

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tầm quan trọng về vai trò của đội ngũ cán bộ, xem “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng muốn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, cần phải thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách đó thể hiện qua những hành động, chuẩn mực, dân chủ, khoa học trong làm việc, trong giao tiếp, trong đối nhân, xử thế, trong giải quyết công việc hàng ngày của mỗi người.

Xem tiếp...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng
Thứ năm, 18 Tháng 1 2018 08:51

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt Đảng cần bảo đảm các nguyên tắc sau:

-Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng đảng, thể hiện sự thống nhất hữu cơ, biện chứng giữa “tập trung” và “dân chủ”. Tập trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung, là cơ sở của tập trung. Nếu không có sự gắn bó và thống nhất với nhau thì sẽ dẫn đến sự độc đoán chuyên quyền và tự do vô tổ chức, vô kỷ luật. Tuy nhiên “tập trung” và “dân chủ” có nội dung cụ thể.

Đảng bộ Cơ quan Hội CCB TP hội nghị tổng kết năm 2017

Xem tiếp...
 
Thực hành dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 31 Tháng 12 2017 16:00

Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung:

Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Ngay từ năm 1941, trong Chương trình của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), Hồ Chí Minh đã “thiết kế” một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta sau khi cuộc cách mạng do nhân dân thực hiện thắng lợi. Đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà; gắn độc lập, tự do của Tổ quốc với quyền lợi của từng người dân. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng và ban hành bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1946), đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước  - Ảnh: tư liệu

Xem tiếp...
 
Thực hành dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 10:44

Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung:

Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Ngay từ năm 1941, trong Chương trình của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), Hồ Chí Minh đã “thiết kế” một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta sau khi cuộc cách mạng do nhân dân thực hiện thắng lợi. Đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà; gắn độc lập, tự do của Tổ quốc với quyền lợi của từng người dân. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng và ban hành bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1946), đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước) - Ảnh: tư liệu

Xem tiếp...
 
Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:09

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là con đường đi đến xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Tăng gia là tay phải của hạnh phúc, tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc” (1), “Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống” (2). Theo  quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản xuất và tiết kiệm gắn với nhau như một phương châm. Phải luôn thực hành trong một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu lại phải chịu nhiều bom đạn chiến tranh, chịu nhiều thiên tai bất thường.

Bác đến thăm Nhà máy sứ Hải Dương, để lại bức vẽ trên chiếc độc bình - Ảnh: TL

Xem tiếp...
 
Bác Hồ và bài học tổng kết thực tiễn
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:53

“Thất bại là mẹ thành công”nếu sau mỗi thất bại lại biết tổng kết đến nơi đến chốn, tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại,rút ra những bài học, kinh nghiệm bổ ích, quý giá để không đi vào vết xe đổ và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể (nhất là cá nhân) để có khen thưởng và kỷ luật tương xứng với công và tội. Ngược lại, không có tổng kết thực tiễn thì thất bại vẫn nối tiếp thất bại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ  lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô (25/9/1966)

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 25
Designed by TLO