Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH trong thời đại ngày nay
Thứ ba, 12 Tháng 5 2015 14:26

Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc mà hàng đầu là lòng yêu nước, tính cộng đồng và khát vọng giải phóng dân tộc. Lúc đầu chính là do chủ nghĩa yêu nước mà Người tin theo Lênin. Rồi từng bước một, Người đi đến kết luận là “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”. Như vậy, với Hồ Chí Minh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho các dân tộc. Điểm đặc biệt trong tư duy Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là Người còn tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là kinh tế, chính trị mà đó là một chế độ tốt đẹp.

Xem tiếp...
 
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Thứ ba, 05 Tháng 5 2015 14:20

Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc mà hàng đầu là lòng yêu nước, tính cộng đồng và khát vọng giải phóng dân tộc. Lúc đầu, chính là do chủ nghĩa yêu nước mà Người tin theo Lênin. Rồi từng bước một, Người đi đến kết luận là “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”. Như vậy, với Hồ Chí Minh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho các dân tộc. Điểm đặc biệt trong tư duy Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là Người còn tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là kinh tế, chính trị mà đó là một chế độ tốt đẹp.

Xem tiếp...
 
Bác Hồ nói về chủ nghĩa Lê-nin và cách mạng Việt Nam
Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 14:28

Ngày 15/7/1969, Hồ Chủ tịch đã gặp và trả lời phỏng vấn đồng chí Charles Fournio, phóng viên báo “l'Humanité-Nhân đạo”, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Pháp, về chủ nghĩa Lê-nin và cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhắc đến "cái cẩm nang thần kỳ". Nhân kỷ niệm 145 năm ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2015), CCB TP.HCM lược trích giới thiệu cùng bạn đọc

Xem tiếp...
 
Xây dựng Đảng-khâu then chốt trong tiến trình đổi mới
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 13:33

Không phải ngẫu nhiên, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành phần lớn dung lượng đề cập đến vấn đề đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư chỉ rõ: “Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng”. Quán triệt tinh thần đó, công tác xây dựng Đảng trong thời điểm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiến tới hoàn thành các mục tiêu sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, hơn lúc nào hết cần quán triệt những định hướng lớn của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) lần này.

Xem tiếp...
 
Nghĩ về Đảng qua những vần thơ
Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 13:59

Đảng ta ra đời vào mùa Xuân. Vì thế mà mấy chục năm nay, nhân dân ta quen với hoạt động Mừng Xuân, Mừng Đảng mỗi khi một năm mới lại về.

Xem tiếp...
 
“Đảng ta là đạo đức, là văn minh…”
Thứ ba, 24 Tháng 2 2015 14:03

Mở đầu năm mới nào, bên cạnh việc mừng Xuân chúng ta lại long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 21 22 23 24 25 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 22 trong tổng số 25
Designed by TLO