Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tinh thần đại đoàn kết trong thơ Bác Hồ
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 11:12

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản thân Người là nhà văn hóa lớn, một nhà thơ lớn. Với Người, thơ không chỉ là niềm cảm hứng trữ tình mà còn là công cụ tuyên truyền, có sức động viên đối với mọi tầng lớp đồng bào đồng tâm hiệp lực ra sức xây dựng, bảo vệ non sông.

Bác Hồ thăm đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Bắc năm 1959 - Ảnh: TL

Xem tiếp...
 
Thế nào là phong cách Hồ Chí Minh
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 08:43

Trước Đại hội VII (tháng 6.1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của Hồ Chí Minh. Từ Đại hội VII, “tác phong” được thay bằng “phong cách” trong cụm từ “Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(1). Từ đây, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường được nói liền với nhau, thể hiện những đặc trưng phong phú trong toàn bộ cuộc sống và hoạt động của Bác.

Bác Hồ thăm, tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958  -  Ảnh tư liệu

Xem tiếp...
 
Học Bác Hồ cách gần dân
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 15:47

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đời sống của người dân, gần dân. Theo sách “Thư ký Bác Hồ kể chuyện” (Vũ Kỳ - NXB Kim Đồng), Xuân Bính Tuất 1946 – mùa Xuân độc lập đầu tiên tràn đầy tin yêu hy vọng,  Chủ tịch Hồ Chí Minh “vi hành”. Vào thời khắc mọi gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa, vị Chủ tịch nước xắn quần, bước thấp bước cao đến các ngõ hẻm ở phố Sinh Từ và phố Hàng Lọng... để được chính mắt nhìn thấy cảnh Tết của bà con lao động Hà Nội mới vừa thoát khỏi ách thực dân phong kiến. Chính trong cuộc “vi hành” đêm Ba mươi Tết của mùa Xuân độc lập đầu tiên đó, Bác Hồ đã chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô “Tết mà không có Tết”. Ngoài một nén hương đang cháy dở trên bàn,  nhà chẳng có gì là tết, chủ nhà thì đang đắp chiếu nằm mê mệt vì ốm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bà con xã Tam Sơn, Tiên Sơn (tỉnh Hà Bắc cũ) trong dịp về thăm và chúc Tết  đồng bào ngày 9/2/1967

Xem tiếp...
 
Một câu di chúc, gửi gắm bao điều
Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 09:01

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2018),  chúng tôi xin trích giới thiệu một đoạn ngắn trong hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ về đoạn viết thêm trong Di chúc của Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong làm việc luôn cẩn trọng, sáng suốt

Xem tiếp...
 
Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 11:32

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng có 4 nội dung (Xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ; xây dựng Đảng về đạo đức). Để góp phần làm tốt công tác tổ chức, cán bộ trong tình hình hiện nay, CCB TP xin giới thiệu quan niệm của Bác  đối với công tác “Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 1964

Xem tiếp...
 
Đảng viên với nhiệm vụ phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 11:30

Quá trình dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng, chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay thường có những biểu hiện: Không tích cực học tập, ngại nghiên cứu lý luận chính trị, thỏa mãn với những nhận thức giản đơn, chung chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dao động về mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc - con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phủ nhận thành quả cách mạng và giá trị truyền thống của dân tộc; thiếu thống nhất với các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nói và làm không theo Nghị quyết của Đảng; nói không đi đôi với làm; có lối sống thực dụng, toan tính vụ lợi, ích kỷ, hẹp hòi; 

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 25
Designed by TLO