Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra
MA KÉT TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 15:06

I.    Sân khấu: (nhìn từ dưới lên)

 

 Nơi nào Đại hội toàn thể thì bỏ hai chữ “ĐẠI BIỂU”.

Xem tiếp...
 
Mẫu báo cáo về công tác Tổ chức-Chính sách năm 2016
Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 14:38

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

          

              Số: 420 / CCB                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 9  năm 2016

    V.v Báo cáo công tác

Tổ chức Chính sách năm 2016

 

          Kính gửi: Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận, huyện

                             và đơn vị “487” trực thuộc Hội CCB thành phố.

 

          Để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội và phục vụ công tác lãnh đạo của Thường trực, BCH Thành hội; Thường trực Hội CCB thành phố yêu cầu Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận huyện và đơn vị 487 trực thuộc Thành hội báo cáo năm 2016 gồm các nội dung:

Xem tiếp...
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI HỘI CCB CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:14

Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngay 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Cựu chiến binh Việt nam Thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xem tiếp...
 
HƯỚNG DẪN Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:04

- Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TW ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Thông tri số 08 -/TTr/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xem tiếp...
 
Các loại biểu mẫu phục vụ Đại hội
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:01

MẪU SỐ 1/BCĐHVI

BÁO CÁO

KẾT QỦA BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CẤP CƠ SỞ

NHIỆM KỲ .......................................

_____________________________________________

Xem tiếp...
 
PHƯƠNG HƯỚNG Công tác nhân sự Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:00

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số: ______/CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2016

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)

 

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 7
Designed by TLO