Trang chủ Tuyên Giáo

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tuyên Giáo
ĐỀ CƯƠNG Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB TP khóa V tại Đại hội đại biểu toàn thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022)
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:22

Chủ đề Đại hội.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội X của Thành phố.

Xem tiếp...
 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quý III phương hương quý IV năm 2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:18

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “người Viêt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” năm 2016 được triển khai trong quý III qua kết quả báo cáo của các cấp hội. Thường trực tổng hợp kết quả thực hiện cuộc vận động trên một số trọng tâm chính sau:

Xem tiếp...
 
BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Chương trình hành động Số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:12

Chấp hành công văn số 8526 của UBNDTP và Công văn số 4291 của Sở văn hóa thể thao về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21/10/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung của UBKT Thành ủy.

Qua hơn một năm phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động số 45-Ctr/TU thường trực Hội CCB Thành phố báo cáo kết qủa trên một số nội dung trọng tâm chính sau:

Xem tiếp...
 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác ATGT 9 tháng đầu năm2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:09

        Thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông  2016 số 86 /KH-UBATGT TP thưc hiện chủ đề:Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụcăn cứ chức năng nhiệm vụ của hội qua 9 tháng thực hiện, là thành viên BATGT TP. Thường trực hội CCB Thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên một số trọng tâm chính sau.

Xem tiếp...
 
BÁO CÁO Công tác tuyên giáo Quý III/2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo Quý IV/2016
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:07

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện công tác tuyên giáo Quý III/2016

 

I. Tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo Quý III/2016.

1. Những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo.

 Cán bộ hội viên và nhân dân phấn khởi trước kết quả bầu cử đai biểu Quốc Hội  Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2022 và bầu các chức danh của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ theo quyền hạn của quốc hội, tạo được niềm tin trong nhân dân.                                    

Quý III là quý có nhiều ngày kỷ lễ niệm lớn, trọng đại của đất nước. Những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đã tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong hội viên và quần chúng nhân dân về lịch sử, truyền thống  đấu tranh cách mạng của dân tộc, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã giành được trong những năm qua đâylà nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta.

Xem tiếp...
 
Quy chế Tiếng hát CCB lần 3
Thứ sáu, 08 Tháng 7 2016 16:22

Vui lòng xem file đính kèm

quy che tieng hat lan 3.doc

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 3
Designed by TLO