Trang chủ Chính sách Pháp luật Thuế Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015
Thứ tư, 03 Tháng 6 2015 09:35

Kể từ tháng 6/2015, có những quy định,  chính sách pháp luật mới về thuế bắt đầu có hiệu lực. Đó là:

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Có hiệu lực từ 1/6/2015. Quyết định 11/2015 của Thủ tướng quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 

Đồng chí Nguyễn Đình Tấn-Cục trưởng Cục Thuế TP chủ trì họp báo triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: HỮU VĨNH

Ưu đãi đầu tư khai thác bến xe khách

  Quyết định 12/2015, ngày 16/4/2015 của Thủ tướng về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, từ 1/6 cho phép hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa.

Cụ thể, bến xe khách tại các huyện nghèo được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách. Đối với các bến xe khách không thuộc đối tượng trên thì được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc. Thu nhập của nhà đầu tư phát sinh từ dự án đầu tư mới bến xe khách tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng xây dựng

Nghị định 37/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6, quy định mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. 

Cụ thể, mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng.

Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. 

HỮU VĨNH (TheoChinhphu.vn)

 
Designed by TLO