Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 10 HỘI CCB QUẬN 10:

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 10:
Thứ năm, 26 Tháng 3 2015 13:25

Hội CCB Quận 10 vừa tổ chức cuộc thi mô tả công việc chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội CCB phường nhằm giúp cho cán bộ hội hiểu rõ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được phân công, qua đó làm cơ sở để điều hành, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Quận ủy chủ trì.

Kết quả, đồng chí Chủ tịch Hội CCB P.1 đạt giải nhất mô tả chức danh chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB P.11 đạt giải nhất mô tả chức danh phó chủ tịch.

THANH NGHỊ

 

 
Designed by TLO