Trang chủ Thông Tin Tổ Chức Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Thông tin tổ chức Hội
Thứ năm, 14 Tháng 8 2014 12:49

Tên gọi: Hội Cựu chiến binh Việt nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập: 21/3/1990 Theo QĐ của UBNDTP.

Trụ sở: Số 286 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 62642226; 08 62642236; fax 08 62642224.

I. Tổ chức Hội CCB thành phố:

- Ban chấp hành 41 người.

- Ban Thường vụ 13 người.

- Uỷ Ban Kiểm tra Thành hội 7 người.

THƯỜNG TRỰC THÀNH HỘI:

+ Chủ tịch: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương

+ Phó chủ tịch: 3 đồng chí

- Phó đô đốc Trần Thanh Huyền – Phó chủ tịch Thường trực.

- Thiếu tướng  Trần Đình Hạng - Phó chủ tịch - Trưởng ban Kiểm tra.

- Thiếu tướng Đào Xuân Thọ - Phó chủ tịch.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ:

1 - NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

2 - TRẦN THANH HUYỀN

3 - TRẦN ĐÌNH HẠNG

4 - ĐÀO XUÂN THỌ

5 - PHẠM VĂN NGỰ

6 - NGUYỄN ĐỨC LONG

7 - TRẦN BÁ TÂM

8 - ĐẶNG VĂN KHOÁNG

9 - LÊ KIM BẢNG

10 - NGUYỄN VĂN HÒA

11 - PHÙNG HỮU NGHĨA

12 - NGUYỄN HOÀI NAM

13 - LÊ VĂN SƠN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB TP.HCM NHIỆM KỲ 2017 - 2022:
(Xếp theo vần A, B, C)

1 -    Trần Ngọc Ẩn

2 -    Lê Kim Bảng

3 -    Nguyễn Ngọc Bé

4 -    Trương Đức Cảnh

5 -    Nguyễn Khắc Cảnh

6 -    Nguyễn Văn Chương

7 -    Lê Văn Đẳng

8 -    Phạm Ngọc Giang

9 -    Nguyễn Văn Hai

10 -   Trần Đình Hạng

11 -   Nguyễn Văn Hòa

12 -   Huỳnh Văn Hoàng

13 -   Trần Việt Hồng

14 -   Nguyễn Mạnh Hùng

15 -   Trần Thanh Huyền

16 -   Lê Duy Khâm

17 -   Đặng Văn Khoáng

18 -   Tống Viết Kỷ

19 -   Nguyễn Đức Long

20 -   Nguyễn Văn Mậu

21 -   Nguyễn Hoài Nam

22 -   Nguyễn Văn Nghĩa

23 -   Phùng Hữu Nghĩa

24 -   Hồ Quang Nghĩa

25 -   Phạm Văn Ngự

26 -   Lê Hữu Nhân

27 -   Nguyễn Văn Phúc

28 -   Võ Công Phước

29 -   Nguyễn Dân Quyền

30 -   Nguyễn Văn Soạn

31 -   Lê Thành Sơn

32 -   Nguyễn Văn Sơn

33 -   Lê Văn Sơn

34 -   Trần Bá Tâm

35 -   Nguyễn Ngọc Thám

36 -   Nguyễn Hồng Thế

37 -   Đinh Đức Thiện

38 -   Đào Xuân Thọ

39 -   Phan Văn Tiền

40 -   Nguyễn Văn Tín

41 -   Phan Văn Trân

 
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI CCB TP.HCM NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1 - TRẦN ĐÌNH HẠNG

2 - PHẠM NGỌC ĐẠI

3 - NGUYỄN TUẤN MINH

4 - NGUYỄN VĂN TRIỆU

5 - TRẦN VĂN KHÁNH

6 - PHAN VĂN MUÔN

7 - HỒ QUANG NGHĨA

CƠ QUAN THÀNH HỘI:

+ Ban Tuyên Giáo: 4 đồng chí.

+ Ban Kinh tế: 2 đồng chí.

+ Văn phòng: 15 đồng chí.

+ Tổ chức - Chính sách Kiểm tra: 3 đồng chí

Trực thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố có Báo Cựu chiến binh Thành phố, Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố.

CÁC TỔ CHỨC HỘI TRỰC THUỘC:

- Có 29 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, trong đó: Hội cấp Quận: 19, Hội cấp huyện: 5 và 5 đơn vị Khối “487” gồm Khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Sở Y tế, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Dược Sài Gòn.

- Có 576 Hội cơ sở, trong đó: Xã, phường: 319 và 257 Hội Khối “487”.

- Có 2.732 Chi hội, trong đó: Ở xã, phường,: 2.243 và 489 chi hội ở khối “487”.

II. Hội viên: (đến tháng 6 năm 2014)

Tổng số: 65.231 hv, trong đó:

+ Ở xã, phường: 57.859 hv

+ Ở khối “487”: 7.372 hv

- Hội viên là đảng viên: 31.155 = 47,76%

- Hội viên là nữ: 9.068 = 13,9%

- Hội viên được kết nạp vào Đảng 6 tháng đầu năm 2014: 65 đ/c

- Số hội viên kết nạp 6 tháng: 1.774 hv, trong đó:

+ Phường, xã: 1.719 hv

+ Khối “487”: 55 hv

- Số hội viên từ trần: 513 hv

- Số hội viên xóa tên: 163 hv

III. Câu lạc bộ cựu quân nhân: 836 CLB, trong đó:

+ Ở Xã phường: 349 CLB

+ Ở Khu phố: 480 CLB

+ Ở Đơn vị sự nghiệp: 7 CLB

- Tổng số Cựu quân nhân: 45.251người; đã tham gia CLB: 23.493 người đạt tỉ lệ: 51,91%.

IV. Các Ban Liên lạc truyền thống: Toàn Thành hội có 217 Ban liên lạc truyền thống với trên 68 nghìn thành viên.

 
Designed by TLO