Trang chủ Chính sách Pháp luật Thuế NGÀNH THUẾ NĂM 2014: Cải cách thủ tục hành chính đã có bước tiến dài

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

NGÀNH THUẾ NĂM 2014: Cải cách thủ tục hành chính đã có bước tiến dài
Thứ tư, 25 Tháng 2 2015 14:13

Một trong những dấu ấn rõ nét của ngành Thuế năm 2014 là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cũng như tạo môi trường đầu tư ổn định, phát huy mọi nguồn lực xã hội. Nhiều hoạt động và giải pháp nhằm cải cách mạnh mẽ TTHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2014.

Cục Thuế TP tổ chức tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế năm 2014. Ảnh: H.V

Năm 2014, ngành Thuế cả nước nói chung và Cục Thuế TP.HCM nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện. Một trong những hoạt động nổi bật đó là chương trình cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó đáp ứng mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan nằm trong nhóm các nước trung bình của ASEAN.

Từ giữa năm 2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp và 47 công việc, đề án để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thuế, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó có việc rà soát các văn bản pháp luật về thuế, hải quan để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung để cắt giảm các TTHC không cần thiết theo hướng: đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm; tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trong đó tập trung vào một số nội dung và biện pháp như: Tập trung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách và TTHC thuế, nhất là các quy định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu 100% Cục Thuế cả nước triển khai nộp thuế  điện tử trong năm 2015.

Với mục tiêu nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ góp phần nâng các chỉ số cạnh tranh chính của Việt Nam, đặc biệt là chỉ số thương mại qua biên giới và chỉ số nộp thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức hiệp hội nghề, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để điều tra, đánh giá, rà soát và xác định nguyên nhân dẫn đến thời gian nộp thuế. Đây là vấn đề quan trọng, là vướng mắc của doanh nghiệp do một số quy định chưa phù hợp thực tế cần nghiên cứu chỉnh sửa.

Theo đó, ngành Thuế đã xác định và tập trung vào các giải pháp và chương trình hành động nhằm giảm số lần, thời gian khai, nộp thuế của người nộp thuế qua việc ban hành và trình ban hành Thông tư, Nghị định. Cụ thể, ban hành thông tư về sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu nhằm cải cách, đơn giản TTHC về thuế; thông tư đã bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê; làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng đơn giản hơn. Nhờ vậy, đến cuối năm 2014 ngành Thuế đã cắt giảm được 201,5 giờ kê khai, nộp thuế/năm.

Tháng 11/2014, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế. Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về các Luật về thuế có hiệu lực thi hành xác định thời gian thực hiện TTHC thuế của doanh nghiệp giảm 80 giờ/năm.

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế được Quốc hội thông qua, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng đưa bộ luật này vào cuộc sống, đã giảm còn gần 290 giờ thông qua việc cải tiến thủ tục hành chính thuế, tiếp tục được đơn giản hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế với việc điều chỉnh, sửa đổi các nội dung quan trọng như: bỏ bớt một số chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng; bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai các hóa đơn không được khấu trừ thuế hoặc các hóa đơn không phục vụ cho mục tiêu tính thuế; sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; bỏ quy định người nộp thuế phải ghi mục lục ngân sách trên Giấy nộp tiền; bỏ quy định khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý chỉ còn tạm nộp thuế theo quý và kê khai quyết toán năm; bỏ quy định về mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc thiết bị đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; cho phép doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với các đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động không quá 1 tháng lương thực tế thực hiện...

Ngoài việc sửa đổi về chính sách, để tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, ngành Thuế còn công khai số điện thoại để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc liên quan

Tính đến nay, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai ở 63 tỉnh, thành phố với hơn 600 Chi cục Thuế trong cả nước. Đến cuối năm 2014 trên cả nước đã có 462.391 doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt 94,8% số doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng. Từ việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm. Năm 2015, khi Luật sửa đổi một số điều của các Luật Thuế có hiệu lực sẽ giảm thêm được 80 giờ, xuống còn 167 giờ/năm.

Riêng đối với Cục Thuế TP.HCM, bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi của Luật Quản lý Thuế, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung; các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế thì công tác trong cải cách thủ tục hành chính đã có bước tiến vượt bậc. Năm 2014, công tác kê khai thuế qua mạng đã đạt tỷ lệ 97,67% trên số doanh nghiệp kê khai.Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được tiếp tục triển khai thực hiện tại Văn phòng Cục Thuế và 17 Chi cục Thuế. Đặc biệt, các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nội ngành như hệ thống quản lý lệ phí trước bạ, giao dịch điện tử giữa các cơ quan thuế và doanh nghiệp, sử dụng văn phòng điện tử tại Văn phòng Cục Thuế và 24 Chi cục Thuế đã phát huy hiệu quả tích cực. Hiện các Chi cục Thuế đều có bàn hướng dẫn kê khai chuyển nhượng tài sản và đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ và triển khai các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; động viên, giáo dục công chức thực hiện đúng chức trách khi thi hành công vụ.

Nhờ vậy, trong năm 2014 ngành Thuế TP đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách cho TP: thu nội địa 163.284 tỷ đồng, đạt 107,78% so với dự toán pháp lệnh năm và tăng 8,75% so với năm 2013, tạo điều kiện thuận lợi cho tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định.

NGÂN HÀ

 
Designed by TLO