Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 10 HỘI CCB QUẬN 10: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 10: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018
Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 14:40

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội CCB Quận 10 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018. Các cấp hội đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, đồng thời tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương”… và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW- chủ đề năm 2018.

Đến nay, Hội CCB không còn hộ hội viên nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Vốn tự có của 21 hội cơ sở (vận động hội viên đóng góp) là 1,068 tỷ đồng, dùng để giúp nhau sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

        ÁNH XUÂN

 

 
Designed by TLO