Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 08:35

Tuần qua, Hội CCB Quận 4, Quận 7, Quận 9 và Phú Nhuận tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội ở cơ sở năm 2018. Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB VN Khóa VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022); Thực hiện công tác giám sát theo QĐ 217-218 của Bộ Chính trị và Thông tin thời sự Quý III/2018.

Cán bộ hội  của Quận 9 tham gia lớp tập huấn 

Qua học tập, quán triệt các chuyên đề trên đã củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Hội; góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội. Đồng thời việc bồi dưỡng những nghiệp vụ cơ bản sẽ giúp cán bộ Hội ở cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

 
Designed by TLO