Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 6 HộI CCB PHƯờNG 7, QUậN 6: Về nguồn ở khu di tích căn cứ Trung ương Cục

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB PHƯờNG 7, QUậN 6: Về nguồn ở khu di tích căn cứ Trung ương Cục
Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 14:13

Vừa phối hợp với cấp ủy và các đoàn thể của phường tổ chức chuyến về nguồn cho 40 hội viên, đoàn viên ở khu di tích căn cứ Trung ương Cục thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Chuyến về nguồn đã giúp cho các thành viên trong đoàn nâng cao được nhận thức trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là đối với thế hệ trẻ.    

MẶC LÂM

 
Designed by TLO