Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Hóc Môn HộI CCB HUYệN HÓC MÔN: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho gần 100 cán bộ hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB HUYệN HÓC MÔN: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho gần 100 cán bộ hội
Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 14:55

Hội CCB huyện Hóc Môn vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 KhóaXII cho gần 100 cán bộ hội là chi hội trưởng, chi hội phó ấp/khu phố của huyện (ảnh). Đồng chí Châu Văn Tuấn Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã thông tin những điểm mới của nghị quyết về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ được giao.    

                                                     

NGỌC TÚ

 
Designed by TLO