Trang chủ Thời trang Bộ sưu tập HỘI CCB P.THẢO ĐIỀN, QUậN 2: Về nguồn ở Chiến khu Đ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB P.THẢO ĐIỀN, QUậN 2: Về nguồn ở Chiến khu Đ
Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 11:11

Hội CCB với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức cho gần 200 hội viên, đoàn viên về thăm Khu di tích Khu ủy Miền Đông tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Chuyến về nguồn đã góp phần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ về tinh thần xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các bậc cha anh.

PHẠM TIỀN TRIỂN

 
Designed by TLO