Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 7 CỤM THI ĐUA 2 HỘI CCB QUẬN 7: Các tập thể, cá nhân đều đăng ký thi đua

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CỤM THI ĐUA 2 HỘI CCB QUẬN 7: Các tập thể, cá nhân đều đăng ký thi đua
Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 14:18

Cụm thi đua 2 Hội CCB Quận 7 vừa sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Cụm có 5 đơn vị, đó là Hội CCB các phường Tân Thuận Tây, Tân Hưng, Tân Quy, Tân Phong, Tân Kiểng, do Chủ tịch Hội CCB Tân Thuận Tây làm cụm trưởng.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua 2 Hội CCB Quận 7

Qua sơ kết cho thấy, ngay từ đầu năm, Hội CCB các phường đã triển khai công tác thi đua và luôn bám sát hướng dẫn của Quận hội. Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, trong đó có thi đua đột kích đều được xây dựng, triển khai thực hiện. Phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác hội ở từng đơn vị. Với các nội dung góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ…, giảm nghèo tăng hộ khá, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh... đã đạt nhiều kết quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Tỷ lệ hội viên tham gia công tác địa phương của các đơn vị đạt từ 43% trở lên, trong đó Tân Quy và Tân Hưng đạt 52 và 52,7%; lực lượng nòng cốt của cụm đạt 22,38% (108/803 hội viên). Đến nay, trong cụm không còn hộ nghèo, chỉ còn 6 hộ cận nghèo (ở Tân Hưng và Tân Kiểng). Trong 6 tháng đầu năm, cụm đã trao được 24 suất học bổng (24 triệu đồng); ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu 17 triệu đồng và đã có 3/5 Phường hội thành lập Câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế (Tân Thuận Tây, Tân Hưng, Tân Quy) .

Cụm có 75 hội viên có phòng trọ cho thuê đều thực hiện không tăng giá và định mức điện nước, trong đó có 7 nhà trọ đạt “Nhà trọ văn hóa”. Trong học tập, làm theo Bác, các hội viên đều tích cực tham gia. Riêng các hội viên là đảng viên đều nêu gương thực hiện. Các đơn vị trong cụm luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cho hội viên nghe thông tin thời sự, thực hiện giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp đỡ các chi đoàn hoạt động và đã góp phần bồi dưỡng, giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Sinh hoạt chi hội và chế độ giao ban ở cấp phường hội có nền nếp, Cụm đã kết nạp được 19/29 hội viên, đạt 65,51% chỉ tiêu cả năm. Riêng Hội CCB Tân Thuận Tây đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm (kết nạp 6/6).

Do các tập thể và cá nhân đều đăng ký thi đua và trong thi đua có kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu cụ thể cùng sự kiểm tra, đôn đốc nên phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực. Cụm có 3 tập thể (Hội CCB các phường Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Thuận Tây) và 3 cá nhân được Thành hội khen thưởng; 8 tập thể và 54 cá nhân được cấp quận và phường khen thưởng.

 Ánh Xuân

 
Designed by TLO