Trang chủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB TP.Hồ CHÍ MINH: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 THÁNG ĐầU NĂM 2018
Thứ ba, 10 Tháng 7 2018 14:25

Sáng ngày 6/7, Ban chấp hành Hội CCB TP nhiệm kỳ VI đã họp phiên thứ 3 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Qua hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, Hội CCB TP đã hoàn thành tốt các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các cấp hội đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 với các nội dung, chỉ tiêu, hình thức thi đua phù hợp, sát thực tiễn.

Chủ tịch Nguyễn Văn Chương chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của BCH Hội CCB TP

Các cấp Hội đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, hội viên trong chấp hành và vận động nhân dân, cán bộ, hội viên trong thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Các cấp Hội cũng đã tích cực tổ chức đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tác, chống đối; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Do tích cực triển khai công tác chính trị tư tưởng nên tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, hội viên luôn ổn định. Hầu hết cán bộ hội viên luôn kiên định, vững vàng, có khả năng vận động quần chúng, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Ánh Xuân

 
Designed by TLO