Trang chủ Văn hóa - Nghệ thuật THƠ CHÂM

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

THƠ CHÂM
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 14:07

 

Cái thời

 

Cái thời bôi mặt vẽ hề

Đức nhân nát bét ti toe dạy đời

Múa may đủ kiểu ma chơi

Lộ ra xộ khám khóc cười van lơn...

 

Méo tròn cũng thể thờn bơn

Chạch lươn quen thói lách luồn bấy nay

Mặt mo càng trét càng dày

Hết thời vênh váo- Ta đây “con trời”?!

 

 “Dân vạn đại, quan nhất thời”

Trăm năm bia miệng tiếng đời còn bêu.     

                                 NGUYỄN VIỆT THẮNG

 

Động!

 

Động thổ, động bát, động mâm

Hội thao, hội thảo, hội... cầm phong bao

Khánh thành “động” khá ồn ào!

Bia tuôn thành suối, tiền cao bằng đầu!

Nướng dăm chục triệu một chầu

Của dân, của nước đua nhau gặm mòn.

Năm ký gạo một bia lon

Mỗi tuần mấy cuộc hỏi còn quỹ công!

Họp hành “động” phá lung tung

Tay cầm con dấu, tay vung phong bì.

Đã từng phát động giảm chi

Cắt khoản phong bì, tiệc mặn, tiệc chay.

Thế mà “động” vẫn ra tay

Khánh thành, khánh tiết  cứ bày tiệc mâm.

Thiệt hại cho nước, cho dân.

                     LÊ HỒNG THIỆN

 

Chớ chơi số đề

 

Cứ tầm khoảng một, hai giờ

Dân “ghiền” tụ tập để chờ số ra

Quán tụm bảy, nhà tụm ba

Trước giờ xổ số bàn ra tán vào

Đêm qua mơ thấy cô đào

Suy đi tính lại, mua nào: 00

Giấc mơ suy viễn lòng vòng

Bàn thêm vài số để mong trúng nhiều

Đến khi trời ngả về chiều

Số ra không trúng, như diều đứt dây

Nhưng ngày sau vẫn phây phây

Ma đề lại nhập, tỏ bày chiêm bao

Thấy ông thổ địa to cao

Tin là điềm trúng, mua mau đánh liền

Chạy đi vay mượn ít tiền

Rồi thêm xe cộ, đất điền bay ra (cầm đồ)…

Cọp chết, cọp để lại da

Mua đề để tiếng mới là dân chơi

Vài câu khuyên bảo ai ơi

Tiền tài tiêu tán, chớ chơi số đề!

            Nguyễn Thanh Vũ

 
Designed by TLO