Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Bình Chánh HộI CCB HUYệN BÌNH CHÁNH: Các hội cơ sở tìm giải pháp hoạt động hiệu quả

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB HUYệN BÌNH CHÁNH: Các hội cơ sở tìm giải pháp hoạt động hiệu quả
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 11:02

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, Huyện hội Bình Chánh đã rút ra một số kinh nghiệm:  Công tác Hội phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể cùng cấp. Hoạt động Hội phải được kết hợp và gắn chặt với phong trào ở địa phương đồng thời phải chú trọng việc phát huy vai trò gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội từ cấp chi hội trở lên. Cán bộ Hội phải thật sự bám sát phong trào, sâu sát cơ sở để chỉ đạo, động viên kịp thời. Có như vậy mới tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Huyện hội Bình Chánh

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều hội cơ sở đã tổ chức trao đổi tìm ra mô hình hoạt động hiệu quả. Cụ thể, Hội CCB xã Tân Nhựt tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động tại chi hội CCB ấp”, CCB xã Bình Lợi trao đổi về nâng cao hiệu quả mô hình “3 chi”, CCB xã Bình Chánh tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả hoạt động chi hội và vai trò chủ trì đối với CLB CQN”, Hội  CCB xã Phạm Văn Hai tổ chức tọa đàm “Thực trạng mô hình 3 chi và sinh hoạt CLB CQN”,…Từ đó đã đẩy mạnh công tác Hội ở cơ sở. Với Huyện hội, đã tập trung tuyên truyền “Chung sức nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” và đã vận động hiến được 720 m2 đất trong CCB và nhân dân để mở rộng đường giao thông nông thôn, trị giá 3 tỷ 150 triệu đồng ở 2 xã Vĩnh Lộc A và Tân Quý Tây. Năm 2017 toàn huyện còn 62 hộ hội viên nghèo, đến nay chỉ còn 39 hộ, hộ cận nghèo còn 66 hộ. Để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo các hội cơ sở đã đóng góp, vận động và quản lý số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là nguồn quỹ làm vốn quay vòng không lãi xuất giúp hội viên đầu tư vào kinh doanh, sản xuất, buôn bán nhỏ. Từ nguồn quỹ này đã giải quyết cho 434 người có việc làm. Riêng với nguồn vốn ưu đãi “gói 40 tỷ của thành phố” cũng đạt hiệu quả trong sử dụng. Toàn huyện hiện có 39 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng CSXH, đã có 1.697 hộ vay số tiền 38 tỷ 760 triệu đồng (trong đó có 385 hộ hội viên vay số tiền 2 tỷ 650 triệu đồng). Riêng đối với CLB CQN, các hội cơ sở đã thực hiện tốt vai trò trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và đã phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên như tổ chức sinh hoạt, thông tin thời sự, giới thiệu vay vốn làm ăn để thoát nghèo… Số tiền được vay gần 400 triệu đồng.

Bá Sơn

 
Designed by TLO