Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Cần Giờ Chăm lo đời sống hội viên ở một huyện nghèo

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Chăm lo đời sống hội viên ở một huyện nghèo
Thứ tư, 31 Tháng 12 2014 14:24

Cần Giờ là huyện nghèo của TP.HCM, toàn huyện có 433 hội viên, nhưng số thuộc diện nghèo luôn chiếm tỉ lệ cao, thậm chí những năm trước đây còn có những hội viên không có nhà, phải sống trên ghe-xuồng, không nghề nghiệp, vốn liếng, đất đai… Cần Giờ còn có nhiều hội viên từ khắp mọi miền đất nước về đây sinh sống nên càng vất vả khó khăn hơn.

Thiếu tướng Trần Đình Hạng- Phó Chủ tịch Thành hội tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước thực tế như vậy, Hội CCB huyện Cần Giờ xác định việc chăm lo đời sống cho hội viên là một trong những giải pháp ổn định tư tưởng, là động lực thúc đẩy hội viên tích cực tham gia các phong trào của hội và của địa phương.

Do vậy, từ nhiều năm qua, các cấp hội đều tập trung xây dựng quỹ hội (từ huyện đến cơ sở), giúp hội viên vay không lãi; tận dụng mọi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để hội viên vay đầu tư vào sản xuất, đánh bắt thủy sản và chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương; đồng thời phát động phong trào như giúp nhau vượt nghèo, giúp nhau xây dựng nhà, sửa chữa chống dột, xóa nhà tạm, nhà tranh tre vách nứa cho những hội viên nghèo.

Bằng những biện pháp tích cực xóa đói giảm nghèo nêu trên, nếu năm 2009 toàn huyện có 119 hộ hội viên nghèo thì đến năm 2013 con số này cơ bản đã xóa hết và theo tiêu chí mới (16 triệu/người/năm), toàn huyện hiện còn 43 hộ, trong số này phần lớn là những hội viên cao tuổi, neo đơn, bệnh tật không thể lao động được.

Cùng với việc chăm lo đời sống, các cấp hội không ngừng nâng cao nhận thức tử tưởng, chính trị cho cán bộ, hội viên. Huyện hội đã ký liên tịch quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tăng cường công tác tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới, góp phần ổn định tư tưởng, tích cực sản xuất và nêu cao tinh thần cảnh giác góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở địa phương. CCB luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, cũng như các hoạt động của những phần tử cơ hội chính trị và của các thế lực thù địch.

Với những thành tích đạt được, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2014. Hội CCB huyện Cần Giờ đã được Hội CCB TP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc...”.

Bá Sơn

 
Designed by TLO