Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Nhà Bè HỘI CCB HUYỆN NHÀ BÈ: Tập huấn bồi dưỡng chính trị cho 240 cán bộ Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB HUYỆN NHÀ BÈ: Tập huấn bồi dưỡng chính trị cho 240 cán bộ Hội
Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 15:23

Đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn trong 2 ngày (31/5 -01/6) cho 240 cán bộ Hội từ cấp chi hội trở lên. Nội dung chương trình tập huấn gồm các chuyên đề về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của CCB trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 2 ngày tập huấn, các CCB còn được bồi dưỡng phương pháp nắm dư luận xã hội và phản biện xã hội; tình hình thời sự trong nước và thế giới; kỹ năng và phương pháp công tác Hội và kỹ năng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

TÙNG KHÁNH

 
Designed by TLO