Trang chủ Tư liệu - truyền thống Theo dòng lịch sử Sáu thế kỷ trước, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Sáu thế kỷ trước, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa
Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 14:25

Cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Minh do thủ lĩnh Lê Lợi lãnh đạo kéo dài mười năm, từ năm 1418 đến 1428. Pho sử vàng dân tộc dành những dòng trang trọng nhất cho Mùa Xuân Mậu Thân 1428 khi đất nước sạch bóng giặc, Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thuận Thiên. Ngọn bút thần Nguyễn Trãi với niềm hứng khởi cao độ đã viết Bình Ngô đại cáo, bản thiên cổ hùng văn, được coi là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ hai của dân tộc. (Bản tuyên ngôn Độc lập thứ nhất là bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ XI).

Nhớ lại, ngày Mùng hai Tết Mậu Tuất (1418), Nghĩa quân Lam Sơn phất cờ khởi nghĩa. Sau đó khởi nghĩa Lam Sơn trở thành nơi quy tụ của nhiều cuộc khởi nghĩa khác và nhiều lực lượng yêu nước từ miền xuôi đến miền thượng. Từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đến Thuận Hóa lần lượt được giải phóng, tính đến tháng 8/1425. Thời cơ tiến quân chiến lược ra Bắc đang đến.

Thời kỳ cuối của cuộc khởi nghĩa là những chiến công dồn dập. Tháng 11 năm 1426, tại Tốt Động (tỉnh Hà Đông) 5 vạn tên giặc bị diệt, hơn 1 vạn tên bị bắt sống, số bị chết đuối trên sông Ninh Giang nhiều đến nỗi nước sông không chảy được.

Địch trong thành Đông Quan và 12 thành lũy khác bị vây hãm, tổng binh Vương Thông phải sai người đưa thư xin hòa. Nghĩa quân vừa vây hãm vừa dụ hàng.

Triều đình Nhà Minh quyết định điều hai đạo viện binh sang cứu nguy cho Đông Quan, gồm 15 vạn quân và 3 vạn ngựa. Ngày 18/10/1428 cánh chủ yếu do Liễu Thăng chỉ huy lọt vào trận địa mai phục của ta ở Chi Lăng (Lạng Sơn). Dưới chân núi Mã Yên, Liễu Thăng bị trúng lao của quân ta ngã ngựa chết, 1 vạn địch cùng với hơn 100 kỵ binh bị diệt gọn.

Phó tổng binh Lương Minh lên thay, chỉ huy 9 vạn quân còn lại tiếp tục tiến sâu, bị ta tiêu hao tiêu diệt và Lương Minh lại trúng lao chết trong trận Cần Trạm (Bắc Giang).

Tại Xương Giang (Bắc Giang), hai viên tướng Thôi Thụ, Hoàng Phúc chỉ huy 7 vạn quân Minh lâm vào thế khốn cùng vì nghĩa quân bao vây bốn phía. Ngày 3/11/ 1427 ta mở trận tổng công kích. Hơn 5 vạn quân địch chết tại trận. Hơn 1 vạn tên cùng 300 tướng địch bị bắt sống.

Cánh quân thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy gồm 5 vạn quân từ đường Vân Nam tiến sang, hoảng sợ đang đêm tháo chạy. Nghĩa quân đuổi theo, theo lệnh Lê Lợi phải đánh cho tan nát để chúng không còn dám quay đầu trở lại.

Với quân địch ở thành Đông Quan, Lê Lợi kiên trì sách lược “tâm công”, bảy lần đưa thư thuyết phục Vương Thông đã chịu đầu hàng để tránh đầu rơi máu đổ. Ngày 10/12/1427, một hội thề lịch sử được tổ chức, sử gọi là Hội thề Đông Quan. Tại hội thề, Vương Thông cam kết rút hết quân về nước, không ngoan cố chờ đợi viện binh, hứa không bao giờ xâm phạm Đại Việt nữa. Ngày 3/1/ 1428, tên quân cuối cùng của nhà Minh ra khỏi nước ta. Đây cũng là ngày cuộc khởi nghĩa kéo dài đúng mười năm dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi hoàn toàn thắng lợi một cách vẻ vang.

 Trương Nguyên TUỆ

 
Designed by TLO