Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bác Hồ với công tác cán bộ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Bác Hồ với công tác cán bộ
Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 11:12

Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ lần thứ 7 (Khóa XII) có nhiều nội dung. Riêng nội dung: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được các đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đồng tình ủng hộ.

 Hội nghị BCH TƯ được tiến hành trong lúc toàn Đảng, toàn dân long trọng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác cán bộ.

Bác Hồ thăm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc năm 1958

Tháng 2/1947, nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Bác hỏi “Cán bộ là gì.?” Bác giải thích “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì dù chính sách hay cũng không thực hiện được….”.

 Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác nhấn mạnh: “Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng, không khéo thì còn nhiều khuyết điểm... Vì vậy, ngay từ bây giờ các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồngchí mình sửa chữa… Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng thêm nguy hiểm tính mệnh”.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chúng ta lại nhớ dến lời dạy của Bác Hồ: “Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc/Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính/ Thiếu một mùa không thành trời/ Thiếu một phương không thành đất/ Thiếu một đức thì không thành người”.

Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm, cũng như chữ kiệm đi đôi với chữ cần. Có kiệm mới liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon đều là bất liêm. Người cán bộ cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư… Người cờ bạc chỉ xoay của người làm của mình đều là tham lam, đều là bất liêm. Dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị (đạo là trộm).

 “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù quá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến, vì nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta... Nó  phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”.

“Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”.

NGUYỄN VIẾT TÁ

 

Theo Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2 (1945-1954),  NXB Chính trị Quốc gia

 
Designed by TLO