Trang chủ Tư liệu - truyền thống Theo dòng lịch sử Nghiêm túc trong thi cử

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nghiêm túc trong thi cử
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 10:32

Đọc những sách cũ, thấy các cụ ngày xưa thi cử rất nghiêm túc. Người đi thi, người coi thi, người chấm thi đều phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi. Xin dẫn mấy trường hợp tiêu biểu.

Con trai của Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726 - 1784) là Lê Quý Kiệt trong trường thi đổi quyển cho sĩ tử người Thanh Hóa, bị giám thị phát giác nên bị cấm thi suốt đời, sĩ tử kia bị thích chữ vào trán đày đi khổ sai suốt đời.

Cao Bá Quát (1809 - 1855) và Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872) nổi tiếng thơ văn, nhưng chuyện hai ông phạm trường quy bị nghiêm trị còn ít người biết. Năm 1844 kỳ thi được tổ chức ở Thừa Thiên, ông Siêu được giao làm Phó chủ khảo, ông Quát được làm Giám khảo. Ông Quát đã lấy muội đèn chữa bài cho sĩ tử để lấy đỗ 5 người. Bị quan thanh tra phát hiện, ông Quát bị tội chết, bắt giam lại xét sau. Còn ông Siêu vì tình lấy đỗ thêm sĩ tử Trương Đăng Trinh là con quan đại thần Trương Đăng Quế, bị phạt gậy và bãi chức. May sao vua Thiệu Trị xuống tận nơi kiểm tra, trực tiếp ra đề thi cho các sĩ tử đó thi lại. Vua thấy các sĩ tử đó có thực tài, đều lấy đỗ. Và“thần Siêu”, “thánh Quát” cùng được tha tội...

Gần hơn là Tú Xương (1870 - 1907) nổi tiếng thơ trào phúng. Nhưng đường thi cử thì quá lận đận. Ông thi lần đầu đỗ tú tài, những lần sau lều chõng đi thi đến 8 khoa cũng không sao đỗ cử nhân. Vì lần thi nào cũng phạm trường quy, đến nỗi ông phải kêu lên: “Học đã sôi cơm nhưng chửa chín/ Thi không ăn ớt thế mà cay” (Thi hỏng).

Suy ngẫm các cụ ta xưa, qua các kỳ thi lấy đỗ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng hơn là có thực tài hay không. Ai được trao học vị tú tài, cử nhân hay tiến sĩ đều thấy vinh dự. Còn bây giờ thì sao? Trên báo đài đưa tin rất nhiều cử nhân, thạc sĩ không sao kiếm được việc làm.

Mong sao mùa thi THCS, THPT năm nay, người coi thi, người chấm thi, giám sát thi hãy làm hết trách nhiệm của mình.

 Nguyễn Tấn Quốc

 
Designed by TLO