Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 CỤM THI ĐUA 1: Kiểm tra chương trình công tác tại Hội CCB Quận 3

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CỤM THI ĐUA 1: Kiểm tra chương trình công tác tại Hội CCB Quận 3
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 09:41

Cụm thi đua 1 Hội CCB TP (gồm các Quận hội 1,3, 5, 10, 11, Tân Bình) vừa tiến hành kiểm tra công tác tổ chức, triển khai điều hành các mặt công tác Hội năm 2018 tại Hội CCB Q.3. Đồng chí Nguyễn Văn Khoáng, Chủ tịch Hội CCB quận Tân Bình-Cụm trưởng chủ trì hội nghị.

Đại diện các Quận hội kiểm tra sổ sách, văn bản lưu trữ của Hội CCB Phường 8

Tại hội nghị kiểm tra, lãnh đạo Hội CCB Q.3 đã báo cáo khái quát kết quả công tác chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra-giám sát. Đại diện các Quận hội cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản sổ sách phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của quận và hai phường 8,11.

Qua kiểm tra cho thấy, các mặt công tác Hội và của phong trào thi đua được Hội CCB Q.3 triển khai kịp thời, có hiệu quả; hệ thống văn bản, sổ sách được cập nhật, lưu trữ tương đối đầy đủ. Không chỉ chú trọng thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”,  Quận hội còn tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều phong trào do địa phương phát động, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ của hội.

Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Hội cấp trên và của Quận ủy-UBND quận còn thiếu; một số hoạt động phối hợp với các đoàn thể, việc xây dựng Quy chế các mặt công tác có một số nội dung còn chưa sát với thực tiễn… nên ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào thi đua.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Khoáng- Cụm trưởng ghi nhận: Việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo hội cũng thể hiện sự sâu sát, đồng bộ, phù hợp với tình hình địa phương. Về hạn chế, tuy chỉ là yếu tố kỹ thuật nhưng cũng nên khắc phục sớm.

BỬU PHAN

 
Designed by TLO