Trang chủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Nhận thức sâu sắc, hành động thiết thực, sức lan tỏa sâu rộng
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 09:02

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Hội CCB TP HCM đã trở thành việc làm thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tại địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Thường trực Thành hội trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong học và làm theo Bác

Kết quả trên đã được phản ảnh rõ nét tại hội nghị sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 05 (được Thường trực Thành hội tổ chức sáng 17/5). Với 24 tập thể và 27 cá nhân từ các cấp hội được Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng, Hội CCB TP.HCM tuyên dương và khen thưởng càng chứng minh rõ nét hơn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên và trong nhân dân tại khu dân cư. Để có được những kết quả trên, trước hết phải làm thay đổi về nhận thức. Đó là việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục theo phương châm: Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm (bằng những hành động và việc làm cụ thể). Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, hội viên là đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp hội.

Đến nay, 100% các cấp hội trong thành phố đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thành nền nếp, tác phong công tác và trở thành việc làm thường xuyên, coi đó là công việc mỗi ngày.

Từ sự chuyển biến về nhận thức, các cấp hội đã cụ thể hóa bằng hành động và việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều tổ chức hội và cá nhân là nhân tố điển hình trong thực hiện Chỉ 05.

Đó là Hội CCB Quận Bình Thạnh, nhiều năm liền về xây dựng mô hình trong thi đua được cụ thể hóa bằng các công trình. Các mô hình, công trình khi xây dựng đều có sự chứng kiến, thẩm định của Hội đồng Thi đua quận Bình Thạnh. Khi nghiệm thu có sự đánh giá về hiệu quả của các công trình, tổng giá trị của các công trình ước tính trên 4 tỷ đồng. Hội đã thành lập tổ “CCB tham gia bảo vệ môi trường” tại 89/89 khu phố. Tổ CCB này đã phát huy tác dụng trong tuyên truyền vận động CCB và nhân dân nhiều năm liền giữ gìn vệ sinh hệ thống kênh rạch trong quận. 

Đó là Hội CCB huyện Bình Chánh, nhiều năm liền xây dựng tổ chức hội TSVM trên cả 3 mặt (chính trị, tư tưởng, tổ chức), vận động và tập hợp duy trì sinh hoạt CLB CQN đạt trên 80%. Trong xóa nghèo bền vững, Huyện hội đã đăng ký với UBND huyện về  giảm nghèo bền vững bằng việc trong năm 2018 xây 4 căn nhà tình thương cho 4 CCB nghèo với kinh phí 200 triệu đồng. Bình Chánh còn có nhiều cách làm trong việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho các CCB nghèo, nhờ vậy nhiều CCB đã thoát nghèo bền vững và trở thành hộ khá, giàu. Điều đáng ghi nhận là công tác vay vốn và sử dụng vốn vay NHCSXH đạt hiệu quả cao, nợ quá hạn 0,12%.

Trong hoạt động phối hợp, Huyện hội đã duy trì và phát huy hiệu quả từ mô hình “3 chi”, tư vấn, hỗ trợ để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay (212 dự án) với số tiền trên 11 tỷ đồng.

Đối với Cơ quan Thành hội, Hội CCB TP, thông qua cuộc vận động “mỗi người làm việc tử tế” tại nơi cư trú hoặc giúp đỡ người nghèo nơi vùng sâu, vùng xa. Bình quân mỗi hội viên đã vận động và ủng hộ 10 triệu đồng trong mỗi năm cho hoạt động này. Từ đó đã lan tỏa đến các cơ sở hội trong khối Dân-Chính-Đảng. Các hội cơ sở ở đây đã có những hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, với kinh phí đóng góp của các hội thành viên gần 200 triệu đồng.

Đó là CCB Nguyễn Hữu Tước (Quận 7), Đặng Quốc Tuấn (Quận 8), Nguyễn Công Bình (Quận 10), Trần Thị Xuân Hoa (Gò Vấp), Phạm Hồng Thắm (Tân Bình), Lê Thị Lanh (Quận 5), Phạm Thị Hương (Tân Phú), Lê Thành Hưng (Cần Giờ), Phạm Hoàng Chương (Đại học Sư phạm TP.HCM) … Họ là những chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB phường, xã, là cấp ủy, bí thư chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2,3,4 trong 1), được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nơi cư trú tin tưởng, yêu mến.

Có thể nói, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Hội CCB TP là đã xây dựng được ý chí, quyết tâm, tinh thần vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và bảo vệ nhân dân; trong phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu; trong nâng chất“xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; trong phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Họ là những tấm gương “bình dị mà cao quí”, là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa đẹp.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc về những thiếu xót, hạn chế trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua. Đó là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại một vài cơ sở hội chưa gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), chưa gắn với chức trách nhiệm vụ của tổ chức mình hoặc nhiệm vụ của cá nhân mình đang đảm nhiệm, chưa gắn với động viên thi đua yêu nước trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, nhất là năm 2018 này là kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Vì vậy, thời gian tới yêu cầu mỗi cấp hội, cần rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05, cán bộ hội viên cần nêu cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhận thức phải sâu sắc hơn và hành động phải thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

TRẦN THANH HUYỀN
Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB TP.HCM

 

 
Designed by TLO