Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thi đua yêu nước – động lực phát triển

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Thi đua yêu nước – động lực phát triển
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 15:05

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược nổ ra mới một năm rưỡi, nhân dân ta đang đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức phải vượt qua để đưa cuộc chiến tranh giữ nước tiến lên. Trong bối cảnh đó, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng mang tầm vóc chiến lược to lớn và lâu dài xuyên suốt quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước tại Hà Nội tháng 1/1967 -  Ảnh: TTXVN

Trong Lời kêu gọi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm niềm tin: “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng… Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí khí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”. Về sau, Người còn viết nhiều bài báo và phát biểu trong các cuộc họp về thi đua ái quốc. Người đưa ra những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, như: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua là một cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”, “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hịch, là hồi kèn xung trận có sức lay động mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi, ngày càng thấm sâu vào nhận thức và tình cảm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, biến thành hành động thực tế của mọi người, mọi nhà, mọi ngành. Từ đó đến nay tròn bảy mươi năm, đất nước trải qua nhiều chặng đường, nhiều khúc quanh lịch sử. Con thuyền cách mạng Việt Nam lần lượt vượt qua mọi ghềnh thác hiểm nghèo, phong ba bão táp để đi tới. Phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thường xuyên quan tâm gầy dựng, chăm sóc, trở thành nhân tố quan trọng tác động trực tiếp vào mọi lĩnh vực, mọi mặt công tác. Thi đua yêu nước là nơi hội tụ đầy đủ và tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần yêu nước của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Ba mươi năm chiến tranh chống lại hai tên đế quốc lớn xâm lược và giành thắng lợi oanh liệt, được thế giới tôn vinh là lương tri của nhân loại.

Phong trào thi đua yêu nước là cội nguồn sức mạnh của người cầm súng trên tuyến đầu cũng như người lao động sản xuất ở hậu phương, của cả dân tộc quyết vượt qua mọi hy sinh mất mát, khó khăn trở ngại lớn nhất để chiến thắng kẻ thù. Nhân dân ta đã lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử dân tộc, đã làm được nhiều việc phi thường tưởng như không làm được khiến thế giới khâm phục và kẻ thù khiếp đảm, không cắt nghĩa nổi. Càng ngày ta càng thấm thía thi đua yêu nước đúng là một cuộc cách mạng, là ngày hội để mỗi cá nhân và tập thể phát huy lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước thân yêu.

Bước vào thời kỳ mới, việc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ  cách mạng cũng hết sức nặng nề. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù và sáng tạo của con người Việt Nam. Đường đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dù xa nhưng mọi người đều vững lòng tin.

Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, có phong trào trở thành những điểm sáng, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Thời bình cũng như thời chiến, trong lòng Tổ quốc thân yêu của chúng ta đã xuất hiện biết bao con người ưu tú như những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp thi đua yêu nước. Đó là những anh hùng, dũng sỹ, kiện tướng, chiến sĩ thi đua, người tốt việc tốt… ta vẫn gặp hàng ngày.

Công tác thi đua, khen thưởng được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Năm 2013 Luật Thi đua, Khen thưởng được ban hành, qua từng thời gian được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Sau Chỉ thị 39-CT/TW năm 2004 là Chỉ thị 34-CT/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các chỉ thị trên chỉ ra những định hướng, chủ trương quan trọng, là cơ sở cho việc thực hiện hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tinh thần trách nhiệm và năng lực của bộ máy chuyên trách, cũng như tinh thần trách nhiệm và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích cao đẹp của thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua; thi đua để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa… Phải chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng “kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người đúng việc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn”.

Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã bắt đầu triển khai đề án thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phá triển thành phố, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Thành ủy, chính quyền thành phố đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; trước mắt là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thu đua ái quốc (1948-2018). Bảy chương trình đột phá do Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra và các chương trình lớn khác của thành phố như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp… được các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao, hưởng ứng sôi nổi. Đó là thuận lợi lớn mà các cấp ủy Đảng và chính quyền chú trọng để phát huy phong trào phát triển mạnh mẽ, liên tục.

Hội CCB TP.HCM trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hứa hẹn đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

 Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO