Trang chủ An ninh - Quốc phòng An ninh-Quốc phòng HUYệN BÌNH CHÁNH, NĂM 2018: Một vài kinh nghiệm tuyển chọn công dân nhập ngũ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HUYệN BÌNH CHÁNH, NĂM 2018: Một vài kinh nghiệm tuyển chọn công dân nhập ngũ
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 14:57

Năm 2018, huyện Bình Chánh được UBND TP giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ phục vụ CAND là 238 công dân (NVQS 185, CAND 53). Theo đánh giá của HĐNVQS huyện Bình Chánh, năm 2018 các thành viên HĐNVQS được phân công địa bàn xã, thị trấn  đa số chủ động bám sát địa bàn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ tại địa phương.

Đồng chí Trần Phú Lữ, Chủ tịch HĐNVQS huyện  trao thưởng cho các đơn vị được khen thưởng

Các xã Bình Hưng, Qui Đức, Tân Túc, Tân Kiên, Bình Lợi, Vĩnh Lộc B, Hưng Long, Tân Quí Tây là những đơn vị quan tâm tốt đến việc nắm nguồn, nhất là nguồn đảng viên trẻ nhập ngũ. Từ đó các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt như: Cử tuyển đảng viên nhập ngũ 8 công dân chiếm tỷ lệ 4,32% (vượt 1,24%). Các chỉ tiêu khác như sức khỏe loại 1 loại 2, trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đều vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (được tổ chức vào cuối tháng 4/2018), đồng chí Trần Phú Lữ Chủ tịch HĐNVQS, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã ghi nhận và biểu dương các xã, thị trấn, những cá nhân, gia đình đã làm tốt việc nắm nguồn, khám tuyển, phát lệnh gọi, tổ chức hội trại, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN) và các bậc cha mẹ, ông bà đã đồng hành trong tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ “Bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Trần Phú Lữ cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu xót, yếu kém trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 như: Các xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Lê Minh Xuân nhiều năm liền không đạt chỉ tiêu đảng viên cử tuyển nhập ngũ. Việc xác minh nắm nguồn chưa chặt chẽ: cả huyện có 252 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vắng mặt tại địa phương; khi xét sơ tuyển gọi cả những thanh niên chưa đủ tuổi, vi phạm đạo đức, nghiện ma túy, là lao động duy nhất trong gia đình...

Để khắc phục những thiếu sót và hạn chế trên, đồng chí Chủ tịch HĐNVQS huyện yêu cầu HĐNVQS xã, thị trấn cần nêu cao trách nhiệm của tập thể cũng như từng thành viên trong việc tuyển chọn, nhất là từ bước sơ tuyển, chấm dứt việc sai sót về tuổi, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức. Đối với HĐNVQS huyện Bình Chánh, đồng chí Chủ tịch cũng lưu ý các thành viên cần phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp tìm mọi cách né tránh bằng cách “lách” các tiêu chuẩn về sức khỏe (sử dụng chất kích kích làm tăng huyết áp, loạn số đo về thị lực, xăm (vẽ) trên mặt da của cơ thể), chuyển hộ khẩu (tạm lánh) đi nơi khác theo Điều 32 Luật Cư trú.

HĐNVQS huyện Bình Chánh đã trao khen thưởng cho 22 đơn vị, 5 hộ gia đình và 30 cá nhân đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

HỮU VĨNH

 
Designed by TLO