Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Nhà Bè HỘI CCB HUYỆN NHÀ BÈ: Củng cố nền nếp sinh hoạt

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB HUYỆN NHÀ BÈ: Củng cố nền nếp sinh hoạt
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 14:21

Hội CCB huyện Nhà Bè có 10 đơn vị hội cơ sở. Các chi hội luôn giữ nền nếp sinh hoạt định kỳ chất lượng. Mỗi lần họp chi hội đều có đại diện Thường trực Huyện hội cùng dự. Nếu có vấn đề vướng mắc, cần trao đổi thì đại diện Thường trực Huyện hội trao đổi ngay tại cuộc họp. Nhờ đó các nội dung hoạt động của Huyện hội Nhà Bè khi triển khai đều đạt kết quả tích cực.

Về chính trị tư tưởng, hầu hết cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng. Toàn huyện có 42% hội viên tham gia công tác địa phương, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

                    

     tùng khánh

 
Designed by TLO