Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 9 HỘI CCB QUẬN 9: Tuyên dương 7 tập thể và 9 cá nhân trong học tập và làm Bác

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 9: Tuyên dương 7 tập thể và 9 cá nhân trong học tập và làm Bác
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 10:57

Sáng ngày 11/05/2018, Hội CCB Quận 9 đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp Hội trong toàn quận đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị một cách nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Hội, trở thành nền nếp thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực.

Năm 2018, thực hiện nội dung phát động của  Thành hội “Mỗi CCB làm một việc tốt tại nơi cư trú” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhiều hội cơ sở tiếp tục đăng ký thực hiện các mô hình, như: “Chung tay làm việc nghĩa tình”; “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; “Tuyến đường CCB xanh, sạch, đẹp, an tòan”; “Sạch đẹp đường phố- hẻm nghĩa tình”; “Lớp học tình thương”; “Ấm mãi nghĩa tình đồng đội”, …

Đồng chí Trần Ngọc Ẩn - Chủ tịch Hội CCB Quận 9 cho biết: Trong thời gian tới, các cấp Hội, nhất là người đứng đầu cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, phải xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong việc phát huy năng lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hội viên CCB. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, toàn diện và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hội CCB Quận 9 đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân điển hình trong 2 năm (2016- 2018) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

THÀNH ĐẢM

 

 
Designed by TLO