Trang chủ An toàn Giao thông & Môi trường đô thị Khen chê thế nào?

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Khen chê thế nào?
Thứ ba, 15 Tháng 5 2018 09:48

Chiều, đàn trâu "đủng đỉnh"

Xếp hàng một hành quân

Không chen lấn giành đường

Giao thông đi "đúng luật

Còn người thì lại khác

Kẹt xe lại "leo lề"

Không phân biệt trẻ, già

Chuyện thường ngày vẫn thấy

Nếu Công an nhìn thấy

Đành chấp nhận phạt tiền

Dù biết rằng sai dấy

Vẫn cố tình phạm luật

Hai hình ảnh khác nhau

Không biết khen thế nào

Thôi xin nhường ... quý vị !

                    VŨ CHI BÍCH

 
Designed by TLO