Trang chủ Tiếng nói Cựu chiến binh Sáp nhập thế nào cho hiệu quả?

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Sáp nhập thế nào cho hiệu quả?
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 09:11

Đọc thông tin “Ít nhất 10 sở ngành sẽ hợp nhất ở cấp tỉnh” trên các báo, người dân chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì sẽ giảm được đầu mối tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, giảm cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo và tiết kiệm được cơ sở trang thiết bị làm việc, còn lo việc sát nhập có tránh được tình trạng “tân lãnh đạo, tân tổ chức” hay không vì việc tách nhập tổ chức, địa phương trước đây đã để lại nhiều hệ lụy khi nhập vào thì cơ sở trang thiết bị làm việc bị bán đổ bán tháo, thậm chí cho không, còn khi tách ra lại phải mua sắm, trang bị phòng ốc phương tiện làm việc cho cán bộ công chức nhà nước.

Đặc biệt, khi sáp nhập hay giải thể tổ chức nhà nước, sẽ có nhiều cán bộ công chức nhà nước phải thay đổi nhiệm vụ, môi trường làm việc, thậm chí bị cho thôi việc, trong đó hàng chục cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chưa biết “đi đâu về đâu” như báo đài đã thông tin. Để việc sáp nhập “Ít nhất 10 sở ngành” đem lại hiệu quả:

Trước hết,các bộ ngành trung ương cần làm trước để địa phương học tập kinh nghiệm như đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là một ví dụ.

Hai là,không nhất thiết địa phương nào cũng phải có các sở ngành theo bộ ngành dọc trung ương cũng như không phải sở ngành nào cũng phải có ngành dọc ở cấp dưới.

Ba là,công tác tổ chức cán bộ phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phân công cán bộ công chức chứ không phải căn cứ vào đội ngũ cán bộ hiện có, nhất là cán bộ có chức vụ để xây dựng bộ máy tổ chức.

Bốn là,công tác thi tuyển công chức vừa qua đã tuyển dụng được những người có đủ trình độ vào làm việc trong cơ quan nhà nước, nhất là hạn chế tình trạng “mua bán chỗ ngồi” trong cơ quan nhà nước, do vậy cần mở rộng hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo thay cho công tác bổ nhiệm cán bộ như hiện nay nhằm hạn chế tình trạng “chạy chức”, nhất là tình trạng “chọn người nhà thay cho chọn người tài” cũng như bổ nhiệm “nhầm” người nhà trong công tác cán bộ.

Năm là,cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân theo hướng mỗi đầu việc chỉ giao cho một ngành, một cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, những người đứng đầu tổ chức, cơ quan,đơn vị, địa phương nếu không hoàn thành trách nhiệm phải được thay thế hoặc bãi miễn ngay.

Sáu là,cần đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho địa phương, cho cấp dưới, tránh tình trạng việc gì cũng phải chờ cấp trên, thậm chí chờ Thủ tướng quyết định.  

Bùi Hiển

 
Designed by TLO