Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 6 HỘI CCB QUẬN 6: Sơ kết công tác thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 6: Sơ kết công tác thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017
Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 09:57

Chiều 26/4/2018, Hội CCB Quận 6 đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 với sự tham dự của đại diện Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban MTTQ VN quận và hơn 100 cán bộ, hội viên Hội CCB 14 phường.

Khen thưởng các tập thể , cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05

Năm 2017, Hội CCB các cấp đã tổ chức 15 đợt triển khai, quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị cho 1.681 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập, trong đó có 852 hội viên là đảng viên. Quận hội cũng đã tổ chức cho 85 cán bộ Hội tham gia học tập 2 tác phẩm của Bác Hồ: “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Riêng quý 1/2018, có 840 hội viên là đảng viên học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Các cơ sở hội phối hợp cơ quan chức năng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.731 lượt hội viên, gắn liền với việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Điều lệ Hội…  

Đa số hội viên có thái độ học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ; trong học tập có tổ chức trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức học tập và làm theo gương Bác.

Hội CCB Quận 6 đã khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

MẶC LÂM

 
Designed by TLO