Trang chủ Tiếng nói Cựu chiến binh Nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch
Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 09:35

Ngay từ lúc Hội nghị TƯ 7 (khóa XII) của Đảng chưa diễn ra, song không biết từ nguồn tin nào những kẻ giả danh yêu nước đã sớm tung tin về kết quả của hội nghị như thể họ là người được chứng kiến, được có mặt tại nghị trường. Và chính việc tung tin ngược đời như vậy đã lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ chủ mưu-vốn tự nhận là những cây bút “đầy lương tâm và trách nhiệm”.

Với những thủ đoạn gây nhiễu loạn thông tin về tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch nhằm vào mục đích vừa hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết trong thảo luận, quyết nghị các vấn đề hệ trọng tại hội nghị lần này. Mưu toan này là hết sức nguy hiểm. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống lại nền hòa bình, ổn định, phát triển của Việt Nam. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn nuôi dưỡng và quyết tâm phá cho kỳ được thành trì đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng ta.

Không nằm ngoài những mưu đồ xấu xa, thâm độc kể trên là các nội dung phủ nhận, bôi nhọ thành quả công tác cán bộ (CTCB) trong hơn 20 năm qua của Đảng. Chúng tạo dựng nên bức tranh tối màu về chất lượng đội ngũ cán bộ (ĐNCB); bịa đặt về tính hệ thống trong việc thâu tóm quyền lực ở Việt Nam hòng tạo ra sự hoài nghi trong xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên... Đây là sự chống phá hướng vào phần việc gốc rễ của Đảng, cũng là bước chuẩn bị cho những công kích, chống phá Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tế cho thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn ĐNCB, đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về cán bộ và CTCB; đồng thời xây dựng được ĐNCB ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII với những dấu ấn to lớn, nhất là trong phát triển kinh tế, nâng cao thế và lực của đất nước, uy tín trên chính trường thế giới đều có đóng góp quan trọng của ĐNCB, đảng viên.

Hơn thế, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cầm quyền chân chính, luôn thẳng thắn đối diện với những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo đất nước nói chung, CTCB và xây dựng ĐNCB nói riêng; quyết liệt đấu tranh đẩy lùi tiêu cực, khắc phục hạn chế, coi trọng “tự soi, tự sửa” để hoàn thiện chính mình. Minh chứng sinh động cho quyết tâm nâng cao hiệu quả lãnh đạo CTCB lần này của Đảng là Trung ương đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung trí tuệ, sức lực xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ” trình HNTƯ 7 (khóa XII). Trước khi hoàn thành dự thảo, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 128 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐNCB lão thành cách mạng và trí thức am hiểu về công tác xây dựng Đảng tại 12 cuộc hội thảo, hội nghị khu vực. Việc làm đó là cơ sở niềm tin cho những thắng lợi tiếp theo trong CTCB thời gian tới.

 SONG NGUYỄN

 
Designed by TLO