Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Karl Marx, nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Karl Marx, nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 11:09

Ngày 5/5/1818 Karl Marx chào đời tại Tria, một thành phố cổ của nước Đức. Từ khi còn niên thiếu, Marx đã sớm bộc lộ tính độc lập sáng tạo, có nhận thức tư tưởng phong phú và sâu sắc. Một văn kiện quan trọng nói lên bộ mặt tinh thần Marx trong thời học sinh là bài luận văn thi ra trường trung học với đề tài “Những suy nghĩ của một người thanh niên khi chọn nghề” (tháng 8-1835). Cuối năm 1835 Marx học luật ở trường Đại học Tổng hợp Bonn, rồi trường trường đại học tổng hợp Berlin.

.Mộ Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, London, trên bia khắc lời kêu gọi của Marx "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!"

Bên cạnh việc nghiên cứu luật học, sử học, ngoại ngữ và lý luận nghệ thuật, Marx bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học, với ý nguyện nhận thức được thực tế xung quanh, giải thích hiện thực trên quan điểm những quy luật nội tại vốn có của nó.

Từ đầu năm 1839, Marx dành toàn bộ thời gian, công sức cho việc nghiên cứu lịch sử triết học, từ tư tưởng triết học của thế giới cổ đại. Ngày 15/4/1841Marx được nhận bằng tiến sĩ triết học của trường đại học tổng hợp Iena.

Bước đường hoạt động chính trị bắt đầu. Các quan điểm dân chủ và cách mạng thúc đẩy Marx đi tìm một địa bàn hoạt động rộng rãi, một diễn đàn để tuyên truyền cho những tư tưởng của mình. Marx trở thành cộng tác viên và biên tập viên tờ báo lớn ra hàng ngày Rheinische Zeitung, và sau đó là nhiều tờ báo khác. Ngày 31/5/1848 tờ Rheinische Zeitung ra số đầu tiên, trên cương vị chủ bút, Marx thể hiện tài năng kiệt xuất của một nhà chính luận cách mạng, với lối hành văn sắc sảo, sáng sủa, vạch mặt kẻ thù của cách mạng một cách chua cay. Tờ Neue Rheinische Zeitung cũng trở thành tờ báo nổi tiếng của nước Đức lúc bấy giờ.

Quá trình hơn bốn mươi năm hoạt động của mình, Marx trải qua vô vàn khó khăn trở ngại, nhiều lúc túng thiếu và bệnh tật, hai lần bị chính quyền nước Pháp và nước Bỉ trục xuất. Nhưng ông đều kiên cường vượt qua. Khối lượng công trình nghiên cứu khoa học của Marx thật đồ sộ và vô giá. Chỉ có thể điểm qua: Góp phần phê phán triết học pháp luật của Hegel (1843), Bản thảo kinh tế triết học năm 1844 (1844), Gia đình thần thánh (1845), Hệ tư tưởng Đức (1846), Sự khốn cùng của triết học (1847), Ngày 18 tháng Sương mù của Louis Bonaparte (1852), Phê phán cương lĩnh Gothan (1875), Chống During (1878)…

Bộ sách ba tập “Tư bản” khởi thảo từ đầu năm 1857 được xem là tác phẩm chủ yếu của Marx. Từ điểm xuất phát là hàng hóa, hiện tượng cụ thể giản đơn nhất của kinh tế, tác phẩm đi sâu nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất của tư bản và phát hiện điều bí mật của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, sau đó đưa ra một học thuyết thật sự khoa học về giá trị thặng dư, nói rõ nguồn gốc của giá trị thặng dư và bản chất thật sự của nó. Bộ “Tư bản” dành cho việc nghiên cứu những quy luật của chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng nêu lên hàng loạt vấn đề quan trọng về những quy luật căn bản của chế độ cộng sản.

Bằng những tác phẩm kinh điển, Marx đã cùng Friedrich Engels, người bạn chiến đấu chí cốt, sáng lập ra học thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học với ba bộ phận cấu thành của nó là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, khẳng định một chân lý mà cho đến nay chưa một học thuyết nào chứng tỏ ưu việt hơn, có thể thay thế được thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học của Marx.

Marx cũng như Engels, ôm ấp nguyện vọng sâu xa sớm có một tổ chức vô sản quốc tế để đấu tranh chống lại chế độ tư bản đang thống trị, xây dựng một xã hội mới không giai cấp và không có chế độ tư hữu. Năm 1836 Liên đoàn những người chính nghĩa ra đời ở London, (Anh), mùa hè năm 1847 được đại hội lần thứ nhất đổi tên thành Liên đoàn những người cộng sản. Trước đó Marx và Engels được mời gia nhập Liên đoàn và tham gia dự thảo các văn kiện của Đại hội như cương lĩnh, điều lệ. Marx và Engels đề nghị và được Đại hội quyết định bỏ phương châm mơ hồ trước đây “Tất cả mọi người đều là anh em!”, thay bằng phương châm “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!” Lời kêu gọi này có một ý nghĩa lịch sử toàn thế giới, biểu hiện nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản là tư tưởng đoàn kết thống nhất của giai cấp công nhân toàn thế giới vì cuộc đấu tranh chung.

Tháng 2/1847, Đại hội lần thứ II của Liên đoàn những người cộng sản ủy thác Marx và Engels soạn thảo Cương lĩnh dưới hình thức một Tuyên ngôn. Với tinh thần khẩn trương, hai ông hoàn thành “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, được công bố và xuất bản lần đầu tiên tại London ngày 24/2/1848. Sau đó không lâu, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tiếp tục được xuất bản bằng các thư tiếng khác nhau ở nhiều nước, với số lượng bản in rất lớn. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (TNĐCS) được đánh giá là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới, là “bản khai sinh” của chủ nghĩa cộng sản; là lời khẳng định con đường diệt vong của chủ nghĩa tư bản và con đường phát triển tất yếu của chủ nghĩa cộng sản, giai cấp vô sản có sứ mệnh cải tạo xã hội tư bản và xây dựng xã hội cộng sản, phong trào công nhân quốc tế đã phát triển từ tự phát đến tự giác, được dẫn dắt bởi lý luận khoa học và cách mạng, có chính đảng lãnh đạo, có cương lĩnh soi đường dẫn lối.

TNĐCS là một tác phẩm mở, cũng như học thuyết Mác là học thuyết mở, các tác giả không để tác phẩm của mình trở nên giáo điều, lạc hậu, mà lấy thực tiễn làm chân lý, bám sát hiện thực khách quan. Cho nên qua 6, 7 lần tái bản, các tác phẩm đều bổ xung những tri thức mới, cập nhật tình hình mới. Điều này làm cho TNĐCS tỏa sáng như một ngọn đuốc lý luận, có giá trị soi đường dẫn lối, có sức sống lâu bền dù đã 170 năm trôi qua. Quốc tế I (1865-1876) do Marx và Engels sáng lập và lãnh đạo đã làm cho phong trào cách mạng của giai cấp vô sản phát triển mạnh mẽ.

Marx từ trần ngày 14/3/1883 tại London, “…Tên tuổi của ông và học thuyết của ông sẽ sống mãi chừng nào trên trái đất còn có con người. Thiên tài của ông, giống như mặt trời, sẽ chiếu rọi ánh sáng kỳ diệu xuống tất cả mọi dân tộc, và không một sức mạnh nào trên thế giới có thể ngăn cản được điều đó”, người đương thời đã nói về Karl Marx như vậy.

 Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO