Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tiết kiệm thời gian

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tiết kiệm thời gian
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 10:55

Sử dụng thời gian để làm việc, học tập một cách khoa học sẽ giúp mỗi người hoàn thành được những mục tiêu của bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của tập thể.

Tiết kiệm thời gian là một trong những bài học về chữ “Kiệm” mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho chiến sĩ, đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiền bạc, đặc biệt là tiết kiệm thời gian.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho chiến sĩ, đồng bào về tiết kiệm thời gian

Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian là rất quý báu. Người luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình, trong các cuộc họp, gặp mặt... mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người. Câu chuyện về tiết kiệm thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều, có thể lấy một ví dụ nhỏ để minh chứng. Cuối năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.

Biết tôn trọng thời gian, biết sử dụng thời gian hợp lý, có mục đích không chỉ hữu ích cho mỗi người mà còn thể hiện trách nhiệm của mình đối với những mục tiêu cao hơn của xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn nữa, cách ứng xử với quỹ thời gian cũng là một thước đo về sự lành mạnh, văn minh trong lối sống, trình độ hiểu biết, sự tự trọng bản thân.

Sử dụng thời gian để làm việc, học tập một cách khoa học sẽ giúp mỗi người hoàn thành được những mục tiêu của bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của tập thể. Do đó, cùng với việc giáo dục cán bộ đảng viên phải biết tiết kiệm của cải, lao động thì giáo dục về cách ứng xử với quỹ thời gian có ý nghĩa rất quan trọng.

 Trần Thái Học

 
Designed by TLO