Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp BẢO VỆ AN NINH BIÊN GIỚI – BIỂN ĐẢO: Nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BẢO VỆ AN NINH BIÊN GIỚI – BIỂN ĐẢO: Nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 14:34

43 năm qua, TP.HCM luôn là nơi khởi đầu của nhiều chương trình, trong đó có “xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…”. Những phong trào, những chương trình đó đ gip cho thnh phố ngy cng xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố nghĩa tình, văn minh, hiện đại.

Thiếu tướng TRƯƠNG VĂN THANH

Có được một thành phố đổi mới tươi đẹp như hôm nay là công lao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong đó có các hội viên CCB.  Những người lính chiến trở về đời thường vẫn đoàn kết bên nhau cùng với tổ chức của mình tiếp tục pht huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”;, sát cánh cùng các tổ chức chính trị x hội tại địa phương gương mẫu và vận động người thân trong gia đình, b con thực hiện tốt cc phong tro, cc cuộc vận động của thành phố, và trung ương phát động. Các hội viên Hội CCB thực sự là lực lượng nịng cốt của cc phong tro,   được cấp ủy các cấp đánh giá là lực lượng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, nhân dân, được nhân dân yêu mến tin cậy. Từ thực tế hoạt động và kết quả đạt được từ khi thành lập đến nay, Hội CCB VN và Hội CCB TP.HCM nói riêng đ gĩp phần tích cực vo cơng cuộc xy dựng v bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho Hội CCB hoạt động để các hội viên CCB được đóng góp công sức của mình vo sự nghiệp chung của tồn dn tộc.

Trong tình hình hiện nay, cc thế lực trong v ngồi nước đang lợi dụng những sai phạm của một số tướng lĩnh, cán bộ lnh đạo cao cấp để nói xấu Đảng, chế độ  hịng kích động, gây hoang mang, lm giảm lịng tin của nhn dn với Đảng, với chế độ.

Về việc này bản thân tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần  ứng phó, chỉ đạo định hướng kịp thời. Đảng, Nhà nước cần kiên quyết xử lý các cá nhân, các vụ việc vi phạm đúng người đúng tội để mang lại niềm tin cho nhân dân.

Đối với công tác ANQP đây là nhiệm vụ lớn xuyên suốt trong quá trình xy dựng v bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua chng ta đ luơn bảo đảm được ANCT – TTATXH và sự toàn vẹn lnh thổ, uy tín của chng ta trn thế giới ngày càng được củng cố. Tuy vậy trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực v trong nước không cho phép chúng ta lơ là mất cảnh giác. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn, những hành động gây hấn của kẻ thù để có sách lược, chiến lược đúng đắn phù hợp phá tan mọi âm mưu thủ đoạn của địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà nhân dân ta đ phải đổ ra biết bao bao xương máu mới có được.

Là cán bộ cao cấp trong quân đội được giao nhiệm vụ biên phịng, tuy đ nghỉ hưu nhưng biên giới, biển đảo vẫn luôn gắn bó với tôi. Vì tơi hiểu rằng bảo vệ bin giới l bảo vệ phn dậu của Tổ quốc, khơng để kẻ thù, kẻ xấu xâm nhập trái phép chống phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta. Trong công tác xây dựng phát triển Quân đội “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng, Nhà nước phải đặc biệt quan tâm đến việc củng cố lực lượng bộ đội biên phịng - lực lượng phát hiện, tiếp xúc và xử lý đầu tin mọi tình huống xm nhập của cc thế lực phản động bên ngoài vào đất nước ta. Việc củng cố Bộ đội Biên phịng phải được đầu tư toàn diện về con người, trang bị và điều kiện sống.

Về con người phải được lựa chọn, giáo dục thường xuyên để có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Về trang bị phải ngày càng hiện đại, phù hợp với điều kiện công tác, tác chiến nơi địa hình rừng ni, bin giới, hải đảo. Về điều kiện sống phải được đầu tư ngang hoặc cao hơn cuộc sống nơi đồng bằng và thành thị; có chế độ đi ngộ xứng đáng với cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi khó khăn... Tất cả sự quan tâm đó sẽ là nguồn động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi gian khó phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

  Thiếu tướng TRƯƠNG VĂN THANH, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
LẠI GIANG thực hiện

 
Designed by TLO