Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 6 HỘI CCB QUẬN 6: Ký kết thực hiện 5 mục tiêu thi đua và 4 chương trình đột phá năm 2018

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 6: Ký kết thực hiện 5 mục tiêu thi đua và 4 chương trình đột phá năm 2018
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 08:43

Hội CCB Quận 6 và 14 phường vừa tổ chức lễ ký kết thực hiện 5 mục tiêu thi đua và 4 chương trình đột phá năm 2018. Theo đó, một trong những nội dung trọng tâm mà các cấp hội ở Quận 6 phấn đấu thực hiện là: triển khai có hiệu quả các pháp giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi;

các cấp hội tiếp tục động viên cán bộ hội viên  tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia đảm bảo an toàn giao thông...

TRẦN CHIẾN

 
Designed by TLO