Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 9 HỘI CCB QUẬN 9: Quán triệt Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 9: Quán triệt Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 08:42

Ngày 19/4/2018, Hội CCB Quận 9 tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cho gần 90 cán bộ hội cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Ẩn- Chủ tịch Quận hội đề nghị đội ngũ cán bộ hội các cấp thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 54 đến toàn thể hội viên, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

                                                          THÀNH ĐẢM

 
Designed by TLO