Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 7 HỘI CCB QUẬN 7: 100% hộ hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”.

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 7: 100% hộ hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”.
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:32

Trong quý I, 100% hộ hội viên CCB đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. 100% hộ hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

ÁNH XUÂN

 
Designed by TLO