Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 HỘI CCB QUẬN 3: 100% cán bộ hội ở cở sở biết sử dụng vi tính văn phòng

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 3: 100% cán bộ hội ở cở sở biết sử dụng vi tính văn phòng
Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 11:17

Để đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác Hội, sau hơn 3 tháng mở lớp bồi dưỡng công tác vi tính văn phòng cho cán bộ hội (chủ tịch, phó chủ tịch) của 14 phường, trong hai ngày 29 và 30/3/2018, Quận hội đã tổ chức kiểm tra khả năng thực hiện công tác vi tính văn phòng đối với Thường trực 14 hội cơ sở phường.

Các cán bộ hội đang làm bài kiểm tra

Nội dung kiểm tra là trình bày 01 bản báo cáo trên 2 trang khổ giấy A4, (1 trang văn xuôi theo thể thức văn bản, 1 trang theo hình thức bảng kẻ thống kê).

Mặc dù một số cán bộ hội đã lớn tuổi, nhưng qua kiểm tra cho thấy khả năng sử dụng máy vi tính khá thành thạo. Kết quả 100% hoàn thành nội dung kiểm tra trước 60 phút, (trong đó có 5 người hoàn thành trước 40 phút; 16 người người hoàn thành trước 50 phút).

Buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ Quận hội

Đến nay 100% cán bộ hội cơ sở ở Quận 3 đã biết và thường xuyên sử dụng vi tính phục vụ công tác hội. Đây là kết quả của chương trình nâng cấp trình độ sử dụng máy tính cho cán bộ hội viên được Quận hội thực hiện trong hai năm qua. Được biết, Quận hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng chương trình này đến các cán bộ chi hội.

                                                                     Tin, ảnh: HỒ THỦY

 
Designed by TLO