Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 Có 25 cán bộ hội tham dự bồi dưỡng thời sự quý I/2018

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Có 25 cán bộ hội tham dự bồi dưỡng thời sự quý I/2018
Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 11:55

Thực hiện chương trình bồi dưỡng thời sự hàng quý,  sáng ngày 15/3/2018, Hội CCB Quận 3 đã cử 25 cán bộ hội dự nghe buổi bồi dưỡng thông tin thời sự quý 1 năm 2018 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đây là chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Cơ quan đoàn thể của Quận phối  hợp với UBMTTQ và các đoàn thể Quận 3 thực hiện nhằm cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên và cán bộ hội, đoàn thể trong quận.

VŨ CHI BÍCH

 
Designed by TLO