Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 HỘI CCB QUẬN 3: Tập huấn công tác nghiên cứu dư luận xã hội năm 2018

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 3: Tập huấn công tác nghiên cứu dư luận xã hội năm 2018
Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 11:19

Hội CCB Quận 3 vừa tổ chức lớp tập huấn dư luận xã hội cho 42 cán bộ hội là thành viên các tổ dư luận xã hội của 14 phường. Báo cáo viên là chuyên viên Phòng Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn

Chương trình tập huấn gồm các nội dung: kỹ năng về phương pháp nắm bắt thông tin; cách phân tích, xử lý các thông tin đối với những sự kiện, hiện tượng được xã hội quan tâm.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ hội ở cơ sở những kiến thức, kỹ năng cần thiết để kịp thời nắm bắt tình hình các mặt diễn ra trên địa bàn và phản ánh trung thực, khách quan cho các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề nẩy sinh trong đời sống xã hội, góp phần giữ gìn ANTT địa bàn.

HỒ SƠN PHẤN

 
Designed by TLO