Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 15:02

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp bàn về công tác nhân sự và quyết định:

1-Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ các chức vụ trên để chữa bệnh lâu dài.

2-Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

3-Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng,  Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hiện là Phó chủ tịch phụ trách  Hội đồng Lý luận Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

VĂN BA

 
Designed by TLO