Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội CỤM THI ĐUA 1: Phấn đấu trên 90% tổ chức Hội đạt TSVM

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CỤM THI ĐUA 1: Phấn đấu trên 90% tổ chức Hội đạt TSVM
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 14:41

Ngày 23/2,  tại trụ sở Hội CCB quận Tân Bình, các đơn vị thuộc Cụm thi đua I của Hội CCB TP.HCM (gồm các Quận 1, 3, 5,10, 11, Tân Bình) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Hội nghị đã thông qua các nội dung, chỉ tiêu, quy chế của phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”: 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng; 100% hội viên CCB là đảng viên và 85% hội viên là quần chúng được học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng;

Các thành viên trong cụm ký kết và bắt tay giao ước thi đua

100% tổ chức Hội có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB VN lần thứ VI; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, không có biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Các tổ chức hội luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi’; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu cuối năm 2018 giảm 80% hộ CCB cận nghèo, không để tái nghèo; xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB; 100% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ có việc làm. Hội viên và các tổ chức hội tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương; thường xuyên, tích cực chủ động  phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, các chương trình đã được ký kết. Công tác xây dựng hội,  các hội thành viên luôn gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”  với xây dựng hội trong sạch vững mạnh  về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phấn đấu có 90% tổ chức hội đạt TSVM, 95% hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”, 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 85 % CCB đủ điều kiện được kết nạp vào Hội và 70% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở về được tham gia trong các Cậu lạc bộ “ Cựu quân nhân”.

Phương Thảo

 
Designed by TLO