Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA QUỐC HỘI: TP.HCM cần phải nắm bắt một cơ hội lớn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA QUỐC HỘI: TP.HCM cần phải nắm bắt một cơ hội lớn
Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 16:27

Sáng 23/2/2018, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Kết luận số 21/KL-TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (gọi tắt Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: GIA HOÀI

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 là cơ hội lớn đối với TP.HCM. Do vậy, TP cần  triển khai quyết liệt thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

Trong triển khai, quán triệt Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 6/12/2017 của Thành ủy và Kế hoạch số 171-KH-TU ngày 28/12/2017  của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thành ủy đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 08 và Kế hoạch số 171-KH-TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, HĐND, UBND TP là tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, với tinh thần trách nhiệm TP cùng cả nước, vì cả nước, TP khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 và quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Cụ thể, là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của HĐND và chính quyền các cấp, thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch để thực hiện kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp, giám sát, phản biện, góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thành ủy, HĐND và UBND TP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nội dung Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và nghiên cứu các nội dung Nghị quyết 54 của Quốc hội trên tinh thần khẩn trương, thiết thực, không hình thức, lãng phí. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn HĐND TP, Ban cán sự Đảng UBND TP và các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội; trong đó, phải xác định nội dung công việc, danh mục các đề án, chương trình, tiến độ thực hiện trong 3 năm: 2018, 2019 và 2020 nhằm cụ thể hóa nội dung các cơ chế, chính sách đặc thù nêu trong Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cấp ủy, HĐND và UBND các cấp thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp; lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và đúng quy định pháp luật.

Đối với HĐND TP, sau khi khi có Nghị quyết 54 của Quôc hội, 7/12, HĐND TP.HCM cũng đã ban hành Nghị quyết 25/NQ-HĐND về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo nghị quyết này, HĐND giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND xem xét, quyết định.

Các nội dung này bao gồm: Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách TP hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

HĐND TP.HCM cũng giao UBND khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018.

Các đề án bao gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí; Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra các đề án liên quan đến tăng thuế, huy động vốn đầu tư xã hội, triển khai đường Vành đai 3 sẽ trình xin ý kiến HĐND. Thời hạn chậm nhất vào kỳ họp tháng 6/2018.

HĐND cũng yêu cầu UBND TP thực hiện nghiên cứu các đề án, quyết định thuộc thẩm quyền của UBND như: Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của HĐND cũng lưu ý UBND thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa nghị quyết này với luật, với nghị quyết của Quốc hội về cùng một vấn đề. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thì đề xuất HĐND TP xem xét, quyết định.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, trong năm 2018, TP.HCM đặt ra mục tiêu tổng quát là tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững. TPHCM dự kiến đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính

Để đạt mục tiêu trên, TP tập trung 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

BỬU PHAN

 
Designed by TLO