Trang chủ Tư liệu - truyền thống Tư liệu chiến tranh Bác Hồ ký sắc lệnh phong hàm tướng năm 1948

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Bác Hồ ký sắc lệnh phong hàm tướng năm 1948
Thứ sáu, 09 Tháng 2 2018 15:55

Năm 1948, Bác Hồ ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ. Trong sắc lệnh số 107/SL, Bác bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Tổng Thanh tra Quân đội.

Từ trái qua, Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Đại tá Dương Đại Lâm, các Thiếu tướng Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang, tại Đại hội Đảng lần thứ III

Trong Sắc lệnh số 111/SL, Bác phong quân hàm Thiếu tướng cho các ông Hoàng Văn Thái-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Sơn – Khu trưởng Khu 4; Hoàng Sâm - Khu trưởng Chiến khu 2; Chu Văn Tấn - Khu trưởng Chiến khu 1. Trong Sắc lệnh số 112/SL, Bác phong quân hàm Thiếu tướng cho các ông Trần Tử Bình-Trưởng phòng Kiểm tra cán bộ; Văn Tiến Dũng- Cục trưởng Cục chính trị; Lê Hiến Mai-Chính ủy Chiến khu 2.

Trong Sắc lệnh số 115/SL, Bác ký phong quân hàm Trung tướng cho ông Nguyễn Bình, Trưởng Chiến khu 7 kiêm Ủy viên Quân sự Nam bộ; Sắc lệnh số 117/SL phong quân hàm Thiếu tướng cho ông Trần Đại Nghĩa-Cục trưởng Cục Quân giới.

Ngày 7/7/1948, để “chính thức hóa” cấp hàm của ông Lê Thiết Hùng, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 203/SL phong quân hàm Thiếu tướng cho ông Lê Thiết Hùng. Có chuyện này là, khi quân Tưởng Giới Thạch kéo quân vào nước ta (sau Cách mạng Tháng 8/1945) theo kế hoạch của phe Đồng Minh để giải giới quân Nhật, Bác Hồ đã phong đồng chí Lê Thiết Hùng hàm Thiếu tướng để phụ trách “Tiếp phòng quân”. Trước đó, ngày 23/9/1947, Bác đã ký Sắc lệnh số 89/SL truy phong hàm tướng (không có cấp bậc cụ thể) cho đồng chí Phùng Chí Kiên, người phụ trách quân sự đầu tiên của Đảng ta..

Như vậy, ngoài đồng chí Phùng Chí Kiên, trong đợt phong tướng đầu tiên của quân đội ta (năm 1948), Bác Hồ đã phong: 1 đại tướng, 1 trung tướng, 9 thiếu tướng. Sau này khi quân đội thực hiện chế độ quân hàm, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội được phong quân hàm tướng. Trong đó, các đồng chí Nguyễn Chí Thanh được phong Đại tướng (năm 1959), Trần Văn Trà, Trung trướng  (năm 1959).

hiếu hương

 
Designed by TLO