Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp KỶ NIỆM 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG: Phấn đấu để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh…”

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG: Phấn đấu để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh…”
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 09:20

Mở đầu năm mới nào, bên cạnh việc mừng Xuân chúng ta lại long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Đảng.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng năm nay ta lại nhớ tới diễn văn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 58 năm trước tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. Trong bài diễn văn kỷ niệm ấy, Bác có hai câu thơ:“… Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no…”.  Lâu nay chúng ta luôn hiểu, “thống nhất, độc lập, hòa bình ấm no” là mục tiêu Đảng chiến đấu vì đất nước và nhân dân. Nhưng muốn làm được thế thì Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Dù quá nửa thế kỷ đã qua nhưng mục tiêu đó vẫn đang là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với nhân dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường trong chuyến thăm và  làm việc tại Lai Châu

Không chỉ chúng ta mà nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đều đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng, của dân tộc quan tâm nhất tới việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Ngay khi huấn luyện cho lớp cán bộ trẻ chuẩn bị thành lập Đảng, Người đã giảng về “tư cách người cách mạng” để đảng viên và Đảng rèn luyện đủ bản lĩnh, năng lực và tín nhiệm trong lãnh đạo nhân dân vùng lên giành chính quyền. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người lại càng quan tâm đến giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên của một Đảng cầm quyền.

Đường hoa Nguyễn Huệ - TP. Hồ Chí Minh

Trong Di chúc dặn lại cho muôn đời sau, Người đã nhắc lại quan điểm nhất quán, mong muốn “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, do đó “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Đảng ta là Đảng Cộng sản thành lập sau một số đảng các nước ở Đông- Nam Á và châu Á, nhưng mới 15 tuổi đã tận dụng thời cơ lãnh đạo  nhân dân giành chính quyền sớm nhất trong khu vực, lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến 30 năm, trải qua nhiều hy sinh gian khổ để giành độc lập và thống nhất  Tổ quốc, được nhân dân tin cậy, bạn bè tin yêu, kính nể. Trong cuộc chiến đấu oanh liệt, gian khổ đó, uy tín của Đảng ngày càng cao, nhiều cán bộ, đảng viên có công lớn với đất nước. Ngay trong sự nghiệp đổi mới mà Đảng ta đang lãnh đạo cũng đạt những thành tích có ý nghĩa lịch sử, được nhân dân thừa nhận và bạn bè gần xa ca ngợi. Do đó trong lúc này, chúng ta càng cần nhớ tới tầm nhìn xa, cảnh báo sớm của Bác: “Một dân tộc, một đảng và mỗi người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca  ngợi, nếu không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Người còn nhắc: “Trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” là được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”.

Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, cần cùng nhau đọc lại, nhắc lại những dự đoán sáng suốt, những căn dặn chân tình và nghiêm khắc của Người, để trước hết tự xem xét lại mình trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và để cùng toàn Đảng thực hiện lời dặn, cũng là mong muốn của Người: “Đảng là đạo đức…”.

Cùng với lời dặn về đạo đức, Bác Hồ còn yêu cầu mong muốn “Đảng là văn minh”. Văn minh, theo từ điển Tiếng Việt, là đặc trưng của nền văn hóa cao. Như thế nghĩa là Bác Hồ yêu cầu và mong muốn Đảng ta phải nâng tầm lên, trước hết là tầm hiểu biết, tầm đối xử với con người, phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, ra sức học tập để nâng cao tầm trí tuệ ngang tầm thời đại, mới có thể xác định phương hướng, đường lối, chủ trương, chính sách đúng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế thành công, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng. Có tầm ứng xử đúng: Khoan hòa, nhân ái, sống có tình có nghĩa theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mới có thể tập hợp được toàn dân trở thành sức mạnh vô địch trong cuộc chiến đấu cam go mới, mà trong Di chúc Người  đã nhắc nhở: “Thắng bần cùng, lạc hậu còn khó hơn nhiều so với thắng đế quốc, phong kiến”.

Người coi đây là “cuộc chiến đấu khổng lồ” để “chống lại cái  gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo  ra cái mới mẻ tốt tươi”. Do đó Người dặn: “Phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”.

Thực hiện những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1986, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Nhờ đổi mới toàn diện, quyết liệt cùng sự kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng và làm trong sạch nên Đảng nên đất nước và chế độ ta mới đứng vững để phát triển và hội nhập.

CCB TP.HCM

 
Designed by TLO