Trang chủ An ninh - Quốc phòng An ninh-Quốc phòng Tuyên truyền, vận động hơn 30 tỷ đồng cho Quỹ về biên giới, biển đảo Tổ quốc

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tuyên truyền, vận động hơn 30 tỷ đồng cho Quỹ về biên giới, biển đảo Tổ quốc
Thứ năm, 18 Tháng 1 2018 09:08

UB MTTQ TP.HCM vừa tổ chức họp mặt tri ân và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hướng về biên giới, biển, đảo và chăm lo người nghèo năm 2017. Công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo năm 2017 của Mặt trận được triển khai dưới nhiều hình thức sinh động, sáng tạo; kịp thời bám sát các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Giao lưu cùng hai đơn vị tiêu biểu (Công ty Vạn Thành, Ngân hàng Liên Việt) có nhiều đóp góp thiết thực cho Qũy

Các thành viên hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” tích cực tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ. Công tác chăm lo và hỗ trợ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức chu đáo, hiệu quả. Những đóng góp của nhân dân thành phố qua Mặt trận đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng và ngư dân trực tiếp giữ đất, bám biển bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc. Tổng số tiền Quỹ vận động được trong năm 2017 là 30,4 tỷ đồng. Quỹ đã chăm lo hơn 13 tỷ đồng và đang xây dựng một số công trình tại Trường Sa, Vùng 5 Hải quân… hơn 13 tỷ (đang giải ngân).

Tham gia các hoạt động của Mặt trận, Hội CCB TP.HCM đã tuyên truyền, vận động hội viên hướng về biển đảo và chung tay đóng góp xây dựng biển đảo quê hương. Hội đã thông tin thời sự về tình hình biên giới, biển đảo cho hội viên và nhân dân trên 1.000 cuộc với hơn 61.000 người tham dự.

                                                                                                                                                                      NGỌC TOÀN

 
Designed by TLO